Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

 • Bollebygd
 • Borås
 • Mark
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Ulricehamn
Sök  

Eldning av trädgårdsavfall

Var försiktig om du väljer att elda trädgårdsavfall och lämna aldrig elden utan uppsikt.

Råd till dig som ska elda

 • Du som tänder ansvarar för att släcka.
 • Ha elden under ständig uppsikt.
 • Ha alltid vatten eller handbrandsläckare tillhands.
 • Elda inte om det blåser ute.
 • Minska risken för spridning genom att elda i en plåttunna med öppning för tilluft.
 • Placera elden på långt avstånd från byggnader, kraftledningar och växtlighet för att undvika brandspridning. Vattna rikligt runt omkring.
 • Elda en liten bit mark i taget.
 • När du släckt. Lämna inte platsen utan att säkerställa att all glöd slocknat. Det kan behöva göras under flera timmar efter avslutad eldning.
 • Det är mycket olämpligt att elda bildäck, plast och andra brandfarliga varor, inte minst ur miljöhänsyn.

Kontrollera med kommunen
Det är normalt förbjudet att elda i tätbebyggda områden. I vissa kommuner kan det vara tillåtet att elda trädgårdsavfall under särskilda tidsperioder. Kontakta din kommun för att ta reda på vilka regler som gäller i ditt område.

Läs mer om eldning utomhus och eldningsförbud

2017-10-30

Brandrisk

Under denna period är det generellt tillåtet att elda under eget ansvar

Eldning utomhus

Observera att det kan vara stor risk för gräsbränder även om brandrisken är normal eller låg.