Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

 • Bollebygd
 • Borås
 • Mark
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Ulricehamn
Sök  

Eldning av trädgårdsavfall

Var försiktig om du väljer att elda trädgårdsavfall och lämna aldrig elden utan uppsikt.

Råd till dig som ska elda

 • Du som tänder ansvarar för att släcka.
 • Ha elden under ständig uppsikt.
 • Ha alltid vatten eller handbrandsläckare tillhands.
 • Elda inte om det blåser ute.
 • Minska risken för spridning genom att elda i en plåttunna med öppning för tilluft.
 • Placera elden på långt avstånd från byggnader, kraftledningar och växtlighet för att undvika brandspridning. Vattna rikligt runt omkring.
 • Elda en liten bit mark i taget.
 • När du släckt. Lämna inte platsen utan att säkerställa att all glöd slocknat. Det kan behöva göras under flera timmar efter avslutad eldning.
 • Det är mycket olämpligt att elda bildäck, plast och andra brandfarliga varor, inte minst ur miljöhänsyn.

Kontrollera med kommunen
Det är normalt förbjudet att elda i tätbebyggda områden. I vissa kommuner kan det vara tillåtet att elda trädgårdsavfall under särskilda tidsperioder. Kontakta din kommun för att ta reda på vilka regler som gäller i ditt område.

Läs mer om eldning utomhus och eldningsförbud

2020-03-25

Brandrisk

Eldning tillåten under eget ansvar

Eldning utomhus

Observera att det kan vara stor risk för gräsbränder även om brandrisken är normal eller låg.