Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Ökade kundkostnader för automatiska brandlarm

SÄRF har sedan 1 januari 2016 ett nytt avtal med SOS Alarm gällande automatiska brandlarm. Avtalet medför en ökad kostnad per objekt och år. Förbundets politiska direktion har beslutat att kostnaden ska tas av automatlarmskunderna.

Enligt överenskommelse mellan SÄRF och SOS Alarm sker höjningen i två steg med 2 000 kronor per objekt och år 2016 och med 1 000 kronor per objekt och år 2017.

SÄRF:s politiska direktion har beslutat att denna kostnadsökning inte ska drabba förbundets budget utan oavkortat tas av automatlarmskunderna. Kundkostnaderna höjs följaktligen med 2 000 kronor under 2016 och med 1 000 kronor under 2017. Övrig kostnadsökning beror på uppräkning med 3 procent.

Vi har tyvärr brustit när det kommer till att informera om den kommande ökningen och ber våra kunder ha överseende med detta.

Eventuella frågor hänvisas till:
Förbundsdirektör Jill Jingbrant,  jill.jingbrant@serf.se
Tf. Räddningschef Stefan Bengtsson, stefan.bengtsson@serf.se

2016-10-21