Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Den skriftliga redogörelsen för brandskyddet på en fastighet utgör underlag för planeringen av tillsyn men är också en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet.

Enligt 2 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller i vissa fall verksamhetsutövare  för vissa byggnader eller anläggningar upprätta och lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Vem ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet?
I Statens Räddningsverks författningssamling (SRVFS) 2003:10 anges vilka byggnader eller anläggningar som omfattas av kravet. Den skriftliga redogörelsen skall vara en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet. Innehållet i den skriftliga redogörelsen beskrivs i SRVFS 2004:4. Räddningsverket har upprättat en särskild mall för denna redogörelse som finns att hämta på hemsidan www.srv.se.

Inlämning av skriftlig redogörelse
Spara ned och fyll i blanketten för skriftlig brandskyddsredogörelse och skicka med e-post som bifogad fil till serf@serf.se

Saknas möjlighet att skicka blanketten med e-post kan formuläret skrivas ut, fyllas i för hand och skickas per post till:

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Olovsholmgatan 12
506 34 Borås

2015-11-17