Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

 • Bollebygd
 • Borås
 • Mark
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Ulricehamn
Sök  

Drift, underhåll och kontroll

För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis ska brandlarm, brandvarnare och rökluckor provas regelbundet. Det ska finnas planer på vem som ansvarar för olika åtgärder, vilka kontroller som ska göras och med vilka intervaller. Några vanliga anordningar som ska kontrolleras är:

 • Brandvarnare
 • Utrymningsvägar
 • Släckutrustning
 • Utrymningsskyltar
 • Dörrar i brandcellsgränser
 • Brandcellsgränser
 • Automatiska brandlarm och automatiska släcksystem
 • Utrymningslarm
 • Rökluckor

Kontrollerna kan ske med olika intervall. Enklare kontroller, så som att kontrollera att utrymningsvägar är fria från brännbart material och hinder kan göras en gång i måndern. Lite större kontroller, som exempelvis att testa rökdetektorer, kan ske en gång i kvartalet. Självklart gör det inget om de testas oftare. För automatiska brandlarm och släckutrustning ska service ske årligen av behörig person.

Automatiska brandlarm
Automatiska brandlarm ska kontrolleras enligt följande:

 • Månadsprov:
 • Prov av centralutrustnings indikeringar och funktioner
 • Kontroll av strömförsörjningen

 • Kvartalsprov:
 • Larmprov av detektor så att detektorer och sektioner fungerar
 • Funktionsprov av inkopplade larmdon, dörrhållarmagneter med mera

 • Årligt prov:
 • Service av servicefirma

Det är viktigt att alla kontroller, även de man gör själv, dokumenteras.

Klicka här för att läsa mer om automatiska brandlarm.

2016-09-05