Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

 • Bollebygd
 • Borås
 • Mark
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Ulricehamn
Sök  

Direktionen sammanträder

Fredag 14/12 sammanträder direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund på Pulsen Konferens i Borås, kl. 08.30-12.00.

Sammanträdets dagordning

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av dagordning
 3. Rapport delegationsärenden 201
 4. Förlängning av tillförordnad räddningschef fr. o m 2019-01-01
 5. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom SÄRF
 6. Verksamhetsplan och internbudget 2019
 7. Övriga frågor
 8. Information från förbundsdirektören

Sammanträdet är öppet för allmänheten eftersom ärende angående verksamhetsplan och internbudget behandlas. Mötet äger rum på Pulsen Konferens på Kyrkängsgatan 8 i Borås.

2018-12-10