Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

 • Bollebygd
 • Borås
 • Mark
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Ulricehamn
Sök  

Direktionen sammanträder

Fredagen 6/12 sammanträder direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund på Pulsen Konferens kl. 08:30.

 Sammanträdets dagordning

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av dagordning
 3. Nytt handlingsprogram för SÄRF år 2020-2023
 4. Verksamhetsplan, internbudget och investeringsbudget år 2020
 5. Rapport, fördjupad insatsuppföljning brand i industrihotell
 6. Övriga frågor
 7. Information från förbundsdirektören
2019-11-28