Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

 • Bollebygd
 • Borås
 • Mark
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Ulricehamn
Sök  

Eldningsförbud råder

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län.

I samråd med länets räddningstjänster har Länsstyrelsen i Västra Götaland  fattat beslutet om att häva förbudet mot grillning på egen tomt. Länsstyrelsen släpper på förbudet mot grillning på egen tomt från och med tisdag den 14 augusti kl 09.00.

Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län.

Vad innebär eldningsförbudet?
Det är förbjudet att elda i hela Västra Götalands län från och med den 25 juli kl 16.00. Var uppmärksam på att förbudet innefattar grillning på fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen. Förbudet omfattar inte elgrillar, men de avger hög värme vilket kan skapa glöd om de står på brännbart underlag.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

 • använda engångsgrill
 • använda stormkök
 • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
 • elda eller grilla utomhus på campingplatser
 • använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus

Allmänt: använd sunt förnuft!
Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Se Länstyrelsens webbplats för mer information kring rådande förbud.

2018-08-13

Brandrisk

Eldningsförbud råder

Eldning utomhus

Observera att det kan vara stor risk för gräsbränder även om brandrisken är normal eller låg.