Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Förebyggande insatsveckor

Under en tvåveckorsperiod gör avdelningen för skydd och samhälle en extra satsning på tillsynsbesök hos verksamheter i förbundet.

Året runt arbetar vi med tillsyn av brandskyddet i olika verksamheter och fastigheter för att förebygga brand.

Under en tvåveckorsperiod gör nu avdelningen för skydd och samhälle en extra satsning på tillsynsbesök hos vårdboenden, skolor och förskolor i förbundet. Detta sker under vecka 46 och vecka 47.

Vid ett tillsynsbesök kontrolleras det om det bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och om det görs i tillräcklig omfattning, det kontrolleras också om den byggnad där verksamheten bedrivs är brandsäker. Fokus vid tillsynsbesöken är alltid personsäkerheten och att ingen ska skadas i händelse av en brand.

- Målet är att informera om vikten av att ha ett skäligt brandskydd, och ytterst ansvariga för brandskyddet är verksamheternas ansvariga chefer och fastighetsägare som därmed också medverkar vid tillsynerna, berättar Andreas Leandersson, Avdelningschef för skydd och samhälle.

Dessa insatsveckor kommer att ligga till grund för utvecklingen av framtida insatsperioder. Ambitionen är att de förebyggande insatsveckorna varje år ska ha olika fokus och vara återkommande en till två gånger per år.

2018-11-20