Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

SÄRF värd för förebyggandekonferens

Vecka 40 stod Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund värd för den årliga 100 000-konferensen, en mötesplats för brandingenjörer och brandinspektörer från nio svenska räddningstjänstorganisationer som verkar i områden med fler än 100 000 invånare.

Åtta av nio räddningstjänster fanns representerade i Borås när evenemanget gick av stapeln på Borås Kongress, onsdagen 2 oktober. För de med chefsuppdrag startades konferensen med en träff under tisdagskvällen.

I dagarna två har omkring 40 deltagare lyssnat och workshopat kring förebyggandefrågor och aktuella case.
- Vi samverkar inom våra arbetsområden; LSO, LBE, Plan, Bygg och numer även Individanpassat brandskydd, säger Avdelningschef Andreas Leandersson.

Ett flertal externa föreläsare hade bjudits in, bland annat föreläste RISE om sitt arbete med brandskydd i stora lokaler, Fire Safety Design berättade om sin brandprojektering för Karlaskrapan i Göteborg och under onsdagseftermiddagen höll Jonas Colting en inspirationsföreläsning med motivation och praktiska tips kring motion och hälsa.

100 000-konferens i Borås

SÄRF:s brandingenjörer föreläste om det riktade tillsynsarbete som gjorts på vårdboenden i vårt område och under torsdagen avslutades konferensen med en redogörelse för hur vi hanterar framkomna brister i brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete på ett objekt i Borås.

Innan deltagarna spreds åt olika håll lämnades en digital utvärdering om dagarna.

Med ett medeltal på 8,76 i nöjdhet är även arrangörerna nöjda över vad dagarna gav.
- Vi inom 100 000-klubben har mycket gemensam problematik och det märks att vi får ut mycket bra av att träffas, säger Andreas Leandersson.

2020 är det Mälardalens Brand- och Räddningsförbund som bjuder in till konferens i Västerås.

2019-10-04