Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Nationell kampanj för fler brandmän i beredskap

Brandmän i beredskap utgör cirka 65% av den svenska räddningstjänsten. I hela landet liksom inom vårt förbund råder det brist på brandmän i beredskap och i vissa fall är läget akut. Detta lyfts i en nationell kampanj under vecka 37-38.

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som i samarbete med SKL, Sobona och fackförbunden BRF, Kommunal och Vision tagit fram kampanjen.

Syftet är att öka kunskapen och intresset för yrket hos såväl allmänheten och som arbetsgivare. Fler ska veta att yrket finns och att det är ett brett yrke som passar många. Kampanjen är en del i MSB:s arbete med att förenkla rekrytering av personal hos landets räddningstjänster.

Kampanjens huvudbudskap ”När sommaren förändras behövs det fler som rycker in” har sin utgångspunkt i pågående klimatförändringar och är tänkt att locka uppmärksamheten till sig och fungera som dörröppnare till att berätta mer. Målgrupperna är allmänheten, som ska bli intresserade av yrket, och arbetsgivare, som ska göra det möjligt för fler att vara brandmän i beredskap. På blideltidsbrandman.nu finns information om yrket och hur det är att ha anställda som är brandmän i beredskap.

Kampanjen kommer att synas i nationellt i TV, sociala medier liksom dagspress.

Sveriges räddningstjänster har uppmanats att delta på lokal nivå för att sprida budskapet vidare.

2019-09-11

Besök kampanjsajten

Besök blideltidsbrandman.nu

blideltidsbrandman.nu kan du läsa mer om yrket och hur det är att ha brandmän i beredskap anställda.