Nätverksträff för kvinnor inom räddningstjänsten

KIRtj, Kvinnor inom räddningstjänsten, håller i år sin nätverksträff i samverkan med oss på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 13-14 oktober arrangeras den digitala träffen som sänds ifrån Borås. Ta del av programmet och anmäl dig idag!

KIRtj är en ideell förening som startade 2011 med syfte att förbättra förutsättningarna för kvinnor inom brandmannayrket. Sedan ett par år tillbaka är KIRtj öppet för alla kvinnor inom räddningstjänsten, operativ personal såväl som andra personalgrupper. Även studenter vid utbildningen Skydd mot olyckor, SMO, samt Sotare inkluderas.

KIRtj jobbar för att bevaka och påverka hur kvinnor bemöts inom räddningstjänsten och skapa förutsättningar för lika villkor mellan män och kvinnor. Läs mer om nätverket på www.kirtj.se.

Nätverksträff 13-14 oktober
I höst hålls KIRtj:s årliga nätverksträff i samverkan med oss på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Programmet, med flertalet föreläsare på teman som bland annat jämställdhet, kommer att sändas digitalt från Quality Hotel Grand i Borås. Klicka här för att ta del av programmet i sin helhet.

Kvinna och anställd inom räddningstjänsten? Välkommen att delta vid nätverksträffen! För deltagande krävs medlemsskap i KIRtj, en kostnad på 200 kronor. Läs mer om inbetalning genom att klicka här.

Anmäl dig till träffen, senast den 10 september, via följande länk: https://magnetevent.se/Event/natverkstraff-2020-36208/.  

Vi ses!