Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Tack alla arbetsgivare som har RiB-personal anställda

Vi önskar God Jul och Gott Nytt År med ett stort tack till alla arbetsgivare som har RiB-personal som medarbetare. Ni gör det möjligt för oss att skapa en säker vardag för våra invånare!

Den största delen av våra anställda är RiB-personal. Förkortningen står för räddningstjänstpersonal i beredskap och innebär att man har brandmannayrket vid sidan av sitt ordinarie arbete.

I vårt förbund finns det 17 kårer med RiB-personal. När de har beredskap, i regel var tredje eller fjärde vecka, ska de inom ett par minuter lämna hemmet eller arbetsplatsen för att bege sig till brandstationen och åka på räddningsinsatser. När de anställs av oss krävs därför godkännande från huvudarbetsgivaren då vi måste veta att våra brandmän, dag som natt, snabbt kan vara på plats om larmet går.

Många arbetsgivare ser en nytta med att ha brandmän anställda, dels för säkerheten på orten och dels för kompetensen han eller hon bidrar med. Att personal har kunskaper i brandskydd och sjukvård är för många värdefullt.

Tack alla ni arbetsgivare som gör det möjligt för oss att skapa en säker vardag för våra invånare!

Läs mer om hur det fungerar att vara brandman i beredskap

2017-12-14