Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Utredning om branden på Evedalsgatan är klar

Den externa utredningen för branden på Evedalsgatan är nu klar.

Olycksutredningen för branden på Evedalsgatan är nu färdigställd. Utredningen är gjord av en extern utredare från Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Ansvarig utgivare för utredningen hos SÄRF är Andreas Leandersson, Avdelningschef Skydd och Samhälle.

Målet med utredningen är att följa upp händelsen i ett lärande perspektiv för att kunna utföra framtida insatser effektivare.

Det var den 27 februari 2019, strax efter klockan nio som första larmet inkom om brand på Evedalsgatan i Borås. Branden som startade i ett matvarulager kom att bli en av de större bränder som skett i regionen på många år och blev en av de större inom SÄRF:s insatsområde.

Enligt utredningen tyder mycket på att vi fått ett relativt sent larm från det att branden upptäckts, vilket påverkat möjligheten att släcka branden i tidigt skede.

Fastigheten var en industribyggnad från senare del av 1800-talet och fastigheterna som förstördes i branden hör till Borås textila arv. Sammanlagt så fanns det ett tjugotal företag/organisationer med varierande verksamheter, allt från förenings- och samlingslokaler, produktions- och tillverkningsindustri till lager samt serviceverkstäder m.m.

För att begära ut rapporten kontakta serf@serf.se.

Frågor
Frågor om utredningen hänvisas till SÄRF:s ansvarige utgivare Andreas Leandersson, 033-17 29 11, andreas.leandersson@serf.se

Mediaförfrågningar hänvisas till Kommunikatör Julia Karlsson, 033-17 29 12, kommunikation@serf.se

2019-10-29