Prideflagga

Vi flaggar under Borås Pride

Torsdag 6 augusti till lördag 8 augusti arrangeras Borås Pride, i år helt digitalt. Vi deltar genom att hissa regnbågsflaggan på vår heltidsstation i Borås samt på vårt övningsfält Guttasjön.

SÄRF verkar för en öppen organisation dit alla ska känna sig välkomna. Det är därför angeläget att synliggöra men också efterleva vikten av jämställdhet och mångfald inom vår räddningstjänstverksamhet, säger Förbundsdirektör Jill Jingbrant.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund deltagande i Pride är en del i vårt ställningstagande för alla människors lika värde och rätt till kärlek.

De mänskliga rättigheterna måste ständigt försvaras. Det kan kännas självklart att människor ska ha rätt att säga vad de tycker, välja sin religion men inte minst kunna välja partner som de vill leva med. Det existerar dock fortfarande begränsningar och motstånd. Resan till acceptans är därför ständigt pågående både globalt och nationellt liksom inom Räddningstjänsten. Framförallt är det var och ens ansvar, säger Förbundsdirektör Jill Jingbrant.

Sedan 2016 har SÄRF på olika sätt deltagit i de lokala Pride-evenemangen i våra medlemskommuner. På grund av pandemin blir deltagandet i år annorlunda men uteblir inte.

Förutom flaggning delar vi även tillbakablickar och information i våra sociala medier där vi heter raddningsarf.