Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

 • Bollebygd
 • Borås
 • Mark
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Ulricehamn
Sök  

Vi söker krisberedskapsstrateg

Vi söker dig som vill arbeta med att utveckla, stödja, utbilda, samordna och effektivisera det kommungemensamma arbetet i krisberedskap och civilt försvar inom Sjuhäradsbygden.

Vårt geografiska område består av tätort, landsbygd, skog, sjöar, älvar och vattendrag. Många transporter färdas på väg och räls och vi har en närhet till Ringhals och Landvetter flygplats med särskilda åligganden. SÄRF är ett företagstätt område samtidigt som många boende är in- och utpendlare till vardags. Det säkerhetspolitiska läget har under de senaste åren ändrats. Krisberedskap är en central del av kommunernas säkerhetsarbete liksom civilt försvar. Som ett led i detta arbete har SÄRF som organisation skyldighet att utforma rutiner för internt säkerhetsskyddsarbete samt ansvar i det civila försvaret inom förbundet vars delar inkluderas i samverkan mellan kommunerna.

Arbetet
Vi söker en krisberedskapsstrateg vars huvudsakliga uppgift blir att stödja, utbilda, samordna och effektivisera det kommungemensamma arbetet i krisberedskap och civilt försvar inom Sjuhäradsbygden. Du kommer att vara anställd av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och ingå i Avdelningen Skydd & Samhälle som förutom krisberedskap arbetar med förebyggande arbete, myndighetsutövning enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och olycksundersökning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Utveckla krisberedskap enligt Lagen om extraordinära händelser (LEH) i samarbete medlemskommunerna och inom SÄRF.
 • Vara en strategisk kontaktpunkt för kommunernas ledningar och en kunskapsresurs genom att stödja utvecklingen kring en uppbyggnad av ett modernt civilt försvar inom ramen för kommunernas uppdrag.
 • Utveckla förbundets och kommunernas åtgärder inför och vid höjd beredskap.
 • Omvärldsbevaka, samla in, analysera och bearbeta uppkomna behov för krisberedskapen i kommunerna, delaktig i styrdokument och verksamhetsplan.
 • Vara en kunskapsresurs samt skapa arbetsrutiner för uppgifter och projekt som effektiviseras kommungemensamt. I detta ingår bland annat stöd vid utbildning och övning.
 • Utveckla och leda nätverk och arbetsgrupper med kommunernas säkerhetssamordnare samt delta i relevanta nätverk inom ämnesområdet regionalt och nationellt.
 • Samarbeta med frivilligorganisationer, bland annat upprättande av avsiktsförklaringar.
 • Utgöra stabstöd dels till medlemskommunerna dels till SÄRF.
 • Arbeta för en dokumentationsstruktur enligt konceptet gemensamma grunder (MSB).
 • Övriga samordningsuppdrag är Krisstöd, Krisinformation, Styrel, Pandemiplanering och Kärnkraftberedskap.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd med erfarenhet från statlig verksamhet som t ex Försvaret, Polisen eller Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Du kan också ha en annan eftergymnasial utbildning i kombination med strategisk erfarenhet av arbete med krisberedskap/samhällsskydd eller liknande arbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har goda kunskaper i totalförsvaret och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med planering av totalförsvarsfrågor. Du har förmåga att identifiera och värdera operativ risk, till exempel ha arbetat med Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Erfarenhet av projektledning och utvecklingsarbete är av stor vikt liksom arbete inom kommunal eller annan offentlig förvaltning. Du ska ha kunskaper inom Lagen om Extraordinära händelser (LEH) och Lagen mot Skydd mot Olyckor (LSO). 

Vi anser det värdefullt om du har erfarenhet av arbete inom offentlig samverkan, cyber- och informationssäkerhetsfrågor, säkerhetsskydd, kontinuitetshantering och beredskapsplanering.

Som person är du självständig, självgående och strukturerad. Du är också tydlig och har ett gott omdöme. Du har en bra samarbetsförmåga och är van vid att samverka internt och externt över organisatoriska gränser med en helhetssyn. Du tycker om och kan prata inför andra, hålla presentationer och utbildningar. Du är kritiskt granskande och agerar lugnt även i pressade situationer. Arbetet kräver att du kan svenska i tal och skrift samt att du har en god administrativ förmåga. 

Vi arbetar för en räddningstjänst för alla och eftersträvar mångfald bland våra anställda.

Förutsättningar
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med flexibel arbetstid. Din arbetsplats är på brandstationen i Borås men du kommer självklart röra dig både inom och utanför förbundets område för samverkan i olika frågor.

Önskvärt tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att inledas med sex månaders provanställning.

Vi erbjuder utmanande arbetsuppgifter i en händelserik miljö där våra medlemskommuners utveckling inom kompetensområdet står i fokus vilket även inkluderar den gemensamma räddningstjänsten. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade medarbetare och får inom rollen möjlighet till kompetensutveckling.

Övrigt
Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras. Inför alla våra nyanställningar görs provtagning avseende alkohol och droger. För tjänsten krävs B-körkort.

Information
Om du har frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Andreas Leandersson, tel. 033-17 29 11. Se även vår hemsida www.serf.se. Fackliga företrädare kan nås via växeln tel. 033-17 29 00.

Välkommen med din ansökan senast den 5 augusti 2018
till jobba@serf.se eller via brev till
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Olovholmsgatan 12
506 34 Borås

Märk din ansökan med ”Krisberedskapsstrateg”.

2018-06-11