Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Sommarprojekt

Varje sommar driver vi två olika aktiviteter - Brandman för en dag och Brandman på turné. I år pågår aktiviteterna växelvis under perioden 19 juni till 11 augusti. Syftet är att informera och utbilda allmänheten, med fokus på barn och unga, i brandskydd, vattensäkerhet och hjärt-lungräddning.

Vill du vara brandman för en dag?
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ger i sommar ungdomar mellan
10-15 år chansen att prova på att vara brandmän för en dag. Samla en grupp ungdomar och boka in ett besök på vårt övningsfält Guttasjön!

Gruppen får inledningsvis information om brandmannayrket för att sedan
prova på flera praktiska moment. Vi släcker bränder, tar hand om skadade
och mycket mer. Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare fika.

Vi vänder oss till ungdomar i åldern 10-15 år. Gruppen behöver bestå av minst 8 deltagare och en vuxen gruppledare som finns med under dagen. Våra instruktörer ser gärna att gruppstorleken ligger mellan 8-10 deltagare.

Ni väljer själva en dag som passar er grupp, men aktiviteterna startar
mellan klockan 10.00 och 12.00. Programmet tar 4-5 timmar och kan
genomföras måndag till fredag under perioden 19 juni till 11 augusti.

Boka in brandman för en dag
Bokning sker via mejl till sommarbrandman@serf.se eller på telefon
033-17 29 91.

Brandman på turneBrandman på turné
För femte sommaren i rad ger sig våra brandmän ut på turné. Under ett
par veckor kommer de att besöka platser runt om i vårt förbund för att
informera om brandsäkerhet och berätta hur man ska agera vid olika typer av olyckor.

Hör av dig till oss och boka ett turnéstopp i ditt område!

På turnén informerar brandmännen bland annat om bränder och hur de
kan motverkas samt ger viktiga råd gällande livräddning vid till exempel
drunknings- och trafikolyckor. Brandmännen håller även en mindre förevisning anpassad till den grupp och miljö de besöker. De visar också upp en brandbil och berätta om brandmannayrket.

Våra turnerande brandmän skulle till exempel kunna dyka upp på badplatser, fritids- och lägergårdar eller andra ställen där grupper av barn, ungdomar och vuxna befinner sig.

Turnén pågår mellan den 19 juni och den 11 augusti.

Vill du ha ett besök av våra brandmän på turné?
Skicka ett mejl till sommarbrandman@serf.se eller ring 033-17 29 91.

2017-03-27