Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Sommarprojekt

Varje sommar driver vi två olika aktiviteter - Brandman för en dag och Brandman på turné. Syftet är att informera och utbilda allmänheten, med fokus på barn och unga, i brandskydd, vattensäkerhet och hjärt-lungräddning.

Vill du vara brandman för en dag?
Under sommarmånaderna ger vi på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ungdomar mellan 10-15 år chansen att prova på att vara brandmän för en dag. En spännande dag som innehåller information om brandmannayrket samt möjlighet att testa på moment som ingår i brandmannens vardag. Vi släcker bränder, tar hand och skadade och mycket mer.

Aktiviteterna hålls på vår övningsanläggning Guttasjön och vänder sig främst till ungdomar i åldern 10-15 år. Gruppen behöver bestå av minst 8 deltagare och en vuxen gruppledare som finns med under dagen. Våra instruktörer ser gärna att gruppstorleken ligger mellan 8-10 deltagare.

Programmet tar 4-5 timmar och ni kommer själva med önskemål om dag då er grupp vill komma. Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare fika.

Bokning
Våra sommarprojekt genomförs under åtta veckor varje sommar. Mer information om aktuella datum publiceras under våren 2018. Du kan redan nu anmäla intresse via mejl till sommarbrandman@serf.se.

Brandman på turne

Brandman på turné
Varje sommar ger sig våra brandmän ut på turné. Under ett
par veckor besöker de platser runt om i vårt förbund för att
informera om brandsäkerhet och berätta hur du ska agera vid olika typer av olyckor.

På turnén informerar vi bland annat om bränder och hur de
kan motverkas samt ger viktiga råd gällande livräddning vid till exempel
drunknings- och trafikolyckor. Brandmännen håller även en mindre förevisning anpassad till den grupp och miljö de besöker. De visar också upp en brandbil och berätta om brandmannayrket.

Våra turnerande brandmän skulle till exempel kunna dyka upp på badplatser, fritids- och lägergårdar eller andra ställen där grupper av barn, ungdomar och vuxna befinner sig. Hör av dig till oss och boka ett turnéstopp i ditt område!

Bokning
Våra sommarprojekt genomförs under åtta veckor varje sommar. Mer information om aktuella datum publiceras under våren 2018. Du kan redan nu anmäla intresse via mejl till sommarbrandman@serf.se.

2017-08-11