Foto på en utbrunnen avfuktare i husgrund

Bränder orsakade av luftavfuktare

Under det senaste året har SÄRF larmats ut till ett antal bostadsbränder där luftavfuktare varit den troliga orsaken. I flera fall har det varit avfuktare placerade i krypgrunden på villor.

Orsaken till bränderna är inte fastslagen i samtliga fall och heller inte de märken och modeller på avfuktare som funnits i bostäderna.

Elsäkerhetsverket har under förra året gått ut med ett pressmeddelande om att tillverkaren Woods återkallat en av sina modeller med visst serienummer på grund av konstruktionsfel. Läs återkallelsen här.

Andra räddningstjänster har i rapporter till Elsäkerhetsverket nämnt i huvudsak tre modeller som har varit inblandade, Amcor DC10, Woods WD12 och Woods MDC20.

Brandorsaken kan bero på bristfällig skötsel, underdimensionerade kondensatorer, att filter inte rengjorts eller åldern på avfuktaren. Bruksanvisningen ska beskriva hur ofta filtret bör bytas.

Thomas Nilson, inspektör för marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket, tipsar om att rengöra avfuktarens filter ofta, särskilt inför semestern.

Se alltid till att följa de instruktioner som följer med avfuktaren och använd den inte i större utrymmen än vad den är avsedd för.

Jordfelsbrytare och brandvarnare

Se till att det finns en jordfelsbrytare installerad i bostaden. Ha alltid minst en brandvarnare per våningsplan och testa så att du även hör larmet från ditt sovrum. Att seriekoppla brandvarnare mellan våningsplanen kan vara en god idé.

Kontakta Elsäkerhetsverket

Om du stöter på en avfuktare som du tror har orsakat en brand, ta reda på vilket märke och vilken modell det är och kontakta Elsäkerhetsverket.