Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Den skriftliga redogörelsen för brandskyddet på en fastighet utgör underlag för planeringen av tillsyn men är också en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet.

Enligt 2 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller i vissa fall verksamhetsutövare  för vissa byggnader eller anläggningar upprätta och lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Vem ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet?

I Statens Räddningsverks författningssamling (SRVFS) 2003:10 anges vilka byggnader eller anläggningar som omfattas av kravet. Den skriftliga redogörelsen skall vara en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet. Innehållet i den skriftliga redogörelsen beskrivs i SRVFS 2004:4. Räddningsverket har upprättat en särskild mall för denna redogörelse som finns att hämta på hemsidan www.srv.se.

Inlämning av skriftlig redogörelse

Spara ned och fyll i blanketten för skriftlig brandskyddsredogörelse och skicka med e-post som bifogad fil till serf@serf.se

Saknas möjlighet att skicka blanketten med e-post kan formuläret skrivas ut, fyllas i för hand och skickas per post till:

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Olovsholmgatan 12
506 34 Borås