Två brandmän i en räddningskorg uppe i luften som tittar nedåt, mot marken.

Årsredovisning 2020

Ta del av vår årsredovisning för 2020 i digitalt format.

I Årsredosvisningen för 2020 kan du bland annat att läsa om hur vi anpassat vår verksamhet under rådande pandemi, om insatser kopplade till årets höga flöden, att antalet insatser sjönk med cirka 10 procent och hamnade på lägsta nivån sedan 2012, ett lyckat rekryteringsarbete och hur antalet byggärenden skjutit i höjden med 45% ökning jämfört mot årssnittet liksom information om verksamhetens ekonomiska resultat. 

Öppna SÄRF:s årsredovisning för 2020 som PDF.