Information med anledning av Coronaviruset

Vi har vidtagit en rad åtgärder i vår verksamhet för med anledning av coronaspridningen i samhället. Ta del av information från svenska myndigheter på flera olika språk.

Räddningstjänstuppdraget är en samhällsviktig verksamhet som alltid måste kunna upprätthållas. För att vår personal inte ska insjukna iakttar vi försiktighet vid besök på och utanför våra stationer med anledning av det coronavirusets spridning.

För att minimera smittorisken tar vi i dagsläget inte emot externa besök. Har du ett inbokat besök hänvisar vi dig till att ta kontakt med personen som du ska träffa för att boka en ny tid.

Information från ansvariga myndigheter

Alla har ett ansvar att sprida korrekt och aktuell information. Var källkritisk och använd de ansvariga myndigheternas webbplatser som informationskälla. Sprid gärna information från nedanstående källor vidare till familj, vänner och bekanta så att så många som möjligt är uppdaterade om det rådande läget. 

Här hittar du mer information och vart du ska vända dig om du har frågor:

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information samt senaste nytt om coronaviruset samlat: krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar: Frågor och svar om coronavirus
Folkhälsomyndigheten har även information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från virussmittan. Information about Covid-19 and how to prevent the virus from spreading is avaliable in several languages at The Public Health Agency of Sweden, www.folkhalsomyndigheten.se. 

Även på Västra Götalandsregionens hemsida finns länkar och information samlat: Information om coronaviruset

Har du symptom och behöver komma i kontakt med vården ta kontakt med:
1177.se - Vårdguiden

Hit kan du ringa vid frågor

Vid allmänna frågor om coronavirussjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Har du varit i ett land där smittspridning pågår och nu har symptom ska du ringa 1177 för att komma till sjukvårdsupplysningen.

Blå ruta med råd hur man bör agera gällande covid19