Gåva till arbetsgivare med RiB-personal anställd

Vi på SÄRF vill uppmärksamma och tacka arbetsgivare som genom att ha räddningstjänstpersonal i beredskap anställda möjliggör vår verksamhet. De får nu motta en gåva i form av en skylt som kan pryda arbetsplatsen.

Räddningstjänstpersonal i beredskap utgör den större andelen av våra anställda. De är strax över 300 personer, fördelade på 17 stationer, runt om i förbundets sex medlemskommuner. Att räddningstjänstens personal har arbeten som kan kombineras med beredskap är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. 

- Vi vill uppmärksamma och tacka arbetsgivarna för att personal får möjlighet att engagera sig. Många är stolta över att ha brandmän i beredskap anställda och ser nyttan med det, både för det egna företaget, för orten och inte minst för samhället i stort, säger Förbundsdirektör Jill Jingbrant.

Att vara brandman i beredskap

RiB-personal har, i de flesta fall, beredskap var fjärde vecka. När larmet går ska de inom ett par minuter lämna hemmet eller arbetsplatsen för att bege sig till brandstationen och sedan mot larmadressen. När de anställs av räddningstjänsten krävs därför godkännande av huvudarbetsgivaren då vi måste vara försäkrade om att våra brandmän snabbt kan vara på plats om larmet går.

Geografiskt avstånd påverkar givetvis möjligheten till beredskap. En del brandmän kan helt enkelt inte ha beredskap i samband med ordinarie arbete. Dessa arbetsgivare får givetvis också SÄRF:s tack och gåva då de godkänner frånvaro för utbildning och övning för att personalen ska kunna utvecklas inom räddningstjänstens verksamhet.

- Arbetsgivaren i sin tur får personal som är utbildad i sjukvård och brandsäkerhet. Vi har årliga fysiska tester och hälsokontroll vilket är en fördel även för huvudarbetsgivaren, säger Peter Delwér, Sektionschef för RiB och räddningsvärn.

I SÄRF:s område är det omkring 200 arbetsgivare som har brandmän i beredskap anställda. 

- Tack till alla arbetsgivare som har brandmän i beredskap anställda. Tillsammans skapar vi en säkrare vardag för våra invånare, säger Förbundsdirektör Jill Jingbrant.

Gåva

Gåvan består av en skylt märkt med ”Här arbetar en brandman”. Förhoppningen är att skylten framöver kommer att pryda många arbetsplatser och upplysa, både kollegor och besökare, om att det finns utbildad personal som är redo att göra skillnad om olyckan är framme.

Klicka här för att läsa mer om arbetet som räddningstjänstpersonal i beredskap.