Vi söker biträdande avdelningschef

I rollen, som tillhör avdelning Insats och beredskap, är du med och leder, samordnar, planerar och utvecklar vår operativa verksamhet. Välkommen att söka ett stimulerande uppdrag och medverka i utvecklingen av en räddningstjänst i tiden för framtiden.

Arbetet

Vi drivs av vårt viktiga samhällsuppdrag som inkluderar att upprätthålla operativ beredskap dygnet runt, årets alla dagar med syfte att förebygga allvarliga händelser samt minimera skadeverkning när olyckan är framme. I rollen som biträdande avdelningschef, som tillhör avdelning Insats och Beredskap, är du med och leder, samordnar, planerar och utvecklar vår operativa verksamhet. Verksamhet, personal och budget ingår, med åtföljande återkopplingar och uppföljningar. Vi värdesätter en humanistisk ledarprofil med förmåga att kunna fatta och genomföra beslut. Tjänsten omfattar ett direkt chefsansvar för såväl Insatsledare som RiB-personal (Räddningstjänstpersonal i beredskap) och Värn. RiB- och Värn finns på 24 platser inom vårt förbund. På varje station finns en platschef som ansvarar för att planera, leda och fördela arbetet.

Avdelningens arbete drivs i nära samarbete med Avdelningschefen och övriga chefer med andra ansvarsområden. Dina kunskaper och erfarenheter bidrar till utveckling av hela avdelningens verksamhet och i ett gott samarbetsklimat med medarbetare. Att arbeta som chef i SÄRF innebär också att få vara med och bidra till helheten. Alla chefer träffas under verksamhetsåret och arbetar tillsammans med strategiska utmaningar och utvecklingsområden.    

Kvalifikationer

Goda ledaregenskaper med tidigare erfarenhet som ledare eller chef är av vikt för tjänsten. Du har en lämplig akademisk examen eller annan erfarenhet som kan likställas samt dokumenterad ledarskapsutbildning. Att ha erfarenhet av arbete inom kommunal räddningstjänst kan bidra till ökad förståelse för verksamheten och på så vis vara meriterande. En god administrativ förmåga samt förmåga att vara kommunikativ såväl i tal som skrift är viktigt för att verka i chefsrollen för tydlighet och förståelse i ett tillitsbaserat ledarskap. Drivkraft och intresse av att arbeta med utveckling av medarbetare och verksamhet är naturligt för dig och du tycker om att arbeta i nära samarbete med andra människor. Med ett tryggt ledarskap och lyhördhet tillåts personal växa utefter sina kompetenser och möjligheter i en tillitsbaserad organisation genom din förmåga att stödja, leda och entusiasmera.

Att få vara med om att utveckla och leda SÄRF:s operativa verksamhet kan bli din nya utmaning!

Förutsättningar

Tillsvidareanställning på heltid med flexibel arbetstid. Arbete på dagtid är grunden men på grund av att tillgängligheten för operativa medarbetare samt platschefer på stationerna är störst på annan tid än dagtid kommer arbetet även innebära visst arbete på kvällstid och ett fåtal helger. Arbetsplats är på Borås brandstation.

Önskvärt tillträde 2022-01-10 eller enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. Rekryteringen kan komma att omfatta personlighetstester och djupintervju som utförs av en extern aktör.

Övrigt

Bakgrundskontroll kommer ingå i rekryteringen och inför alla våra nyanställningar görs också provtagning avseende alkohol- och droger.

För tjänsten krävs B-körkort.

Information

Kontakta gärna avdelningschef Stefan Bengtsson, 033-17 29 20. Se även vår hemsida www.serf.se

Fackliga företrädare: SACO Peder Liljeroth 033–17 29 13, Vision Clas Karlsson 070-528 49 37, Kommunal Daniel Nyberg 073-619 02 75, Ledarna Fredrik Iwanson 070-237 50 43, BRF Johan Björsell 070-650 10 50.

Välkommen att söka ett stimulerande uppdrag och medverka i utvecklingen av en räddningstjänst i tiden för framtiden. Vi arbetar för en räddningstjänst för alla och eftersträvar jämställdhet och mångfald bland våra anställda.

Ansök senast 2021-11-28
via mejl till jobba@serf.se eller via brev till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Olovholmsgatan 12, 506 34 Borås.

Märk din ansökan med ”Biträdande avdelningschef”.