Vi söker brandingenjör

Vi söker dig som vill arbeta brett inom vår olycksförebyggande verksamhet. Bli en del av vårt team av drivna och lösningsfokuserade medarbetare.

Arbetet

Som brandingenjör hos oss så har du möjlighet till en bred tjänst inom det förebyggande uppdraget som även kan ge möjlighet till att arbeta med operativa frågor. Hos oss får du både utveckla samt omvärldsbevaka våra ansvarsområden. Tjänsten är placerad inom Avdelning Skydd och Samhälle och arbetsuppgifterna kommer i första hand att innebära olycksförebyggande arbete. Några av de främsta arbetsuppgifterna är tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), information och rådgivning, samt remisshantering i bygglovsärenden. Andra områden som kan bli aktuella är riskhantering i samhällsplanering, handläggning av ärenden enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt olycksutredning.

Du kommer även att ges möjlighet att leda eller medverka i projekt och arbetsuppgifter inom organisationens övriga ansvarsområden exempelvis inom utbildning och operativ verksamhet. Vi kommer att sträva efter att vissa delar i tjänsten kan anpassas utifrån din kompetens, bakgrund och intresseområden.

Operativ funktion

Beroende på dina personliga förutsättningar och organisationens krav och behov kan tjänsten i framtiden bli aktuell att kombinera med en operativ beredskapsfunktion.

Kvalifikationer

Vi utgår ifrån att du har en brandingenjörsexamen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) eller motsvarande utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Arbetet innebär både självledarskap och fallenhet för samarbete internt som externt med många personkontakter som följd. Du kan verka proaktivt, gillar utmaningar och kan planera men också prioritera arbetsuppgifter. Tjänsten förutsätter en god administrativ förmåga med ordning och reda med ett stundtals högt tempo. Du ska inge förtroende och stabilitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och utvecklingsmöjligheter. SÄRF tillämpar ett medarbetardrivet arbetssätt som innebär att delaktighet, innovation och kommunikation utgör väsentliga byggstenar för verksamhetens bästa.

Tidigare erfarenhet av arbete inom kommunal räddningstjänst är en fördel men inget krav. Du ska ha B-körkort.

Förutsättningar

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Arbetstiden är förlagd dagtid helgfria vardagar med flextid och en god balans mellan arbete och privatliv främjas. Vi värnar om en hälsosam arbetsmiljö med tillåtande klimat för olikheter. Arbetsplatsen är innovativ och kännetecknas av framåtsträvande och engagerade chefer och medarbetare.

Bakgrundskontroll kommer ingå i rekryteringen och inför alla våra nyanställningar görs också provtagning avseende alkohol-och droger. För att bedöma dina förutsättningar att på sikt ingå i en operativ beredskapsfunktion kan personlighetstester och djupintervju med extern konsult ingå i urvalsprocessen. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.

Information

Kontakta gärna avdelningschef Christian Hallberg, tel. 033-17 29 31. Se även vår hemsida www.serf.se. Facklig företrädare för SACO Peder Liljeroth, tel. 033-17 29 13.

Välkommen att söka ett stimulerande uppdrag och medverka i utvecklingen av en räddningstjänst i tiden för framtiden. Vi arbetar för en räddningstjänst för alla och eftersträvar jämställdhet och mångfald bland våra anställda.

Ansök senast 2022-08-21
via mejl till jobba@serf.se eller via brev till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Olovholmsgatan 12, 506 34 Borås.

Märk din ansökan med ”Brandingenjör”.