Vill du vara med och göra skillnad?

Vi söker brandmän för semestervikariat och tillsvidaretjänst vid våra heltidsstationer i Borås och Skene.

Antal tjänster är beroende av hur bemanningssituationen utvecklas. Tillträde sker i mitten av maj 2024 som inleds med introduktion under dagtid beroende på tidigare erfarenhet. Semestervikariaten pågår preliminärt t o m 25 augusti 2024.

Som nyanställd ges du snabbt ansvar och möjlighet att utvecklas inom SÄRF. Som en lärande organisation arbetar vi brett inom vårt uppdrag före, under och efter olika typer av olyckor och kriser. Här erbjuds ett omväxlande arbete där du förutom rökdykning ges möjlighet att arbeta inom ett antal specialistkompetenser såsom vattendykning, tungräddning och kem. Se två av våra brandmän beskriva sitt arbete hos oss i filmen nedan.

Stort fokus i rollen som brandman läggs på övning för att bibehålla och utveckla förmågan samt att ligga i framkant som räddningstjänst. En stor del av arbetstiden läggs därför på övning och utveckling inom flera olika kompetensområden. Eget intresse och fallenhet spelar stor roll när det kommer till vilka arbetsuppgifter som ligger inom våra medarbetares ansvar där det finns utrymme att vara delaktig i eller leda projekt och utvecklingsarbeten.

Efter introduktionen består arbetet av tjänstgöring i operativa arbetspass. Arbetstidsmodellen innebär även arbetsuppgifter som är friställda från den operativa tjänstgöringen vilka riktar sig främst på att utveckla förbundets förmåga inom olika ämnesgrupper samt tillsyn, utbildning och informationsinsatser.

En god arbetsmiljö är avgörande för en trygg och frisk personal och vi arbetar utifrån koncepten friska brandmän och säker släckbil samt har ett välutvecklat kamratstöd. Förbundet arbetar utefter den tillitsbaserade samarbetsmodellen.

På Guttasjön, strax utanför Borås, ligger förbundets övningsanläggning. Det är en av landets modernaste anläggningar för realistiska insatsövningar. God hälsa och säkerhet har varit fokus vid den nyligen genomförda ombyggnationen. Här samverkar vi även med flertalet externa parter inom brandforskning och metodutveckling.

SÄRF är en räddningstjänst för alla som bygger på alla likas värde med en respektfull attityd inför medarbetare och i möten med alla människor. Tillsammans bidrar var och en till att främja en inkluderande arbetsmiljö där mångfald och olikheter välkomnas. Som person har du en naturlig fallenhet för samarbete och bidrar med ett personligt engagemang. 

Om oss

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är bland de större i landet med en yta på 9 x 9 mil, 210 000 invånare, 24 brandstationer fördelat på 17 stationer med räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB), 6 räddningsvärn samt 2 stationer med heltidsanställd personal i Borås och Skene. SÄRF:s räddningsledningssystem ingår i Räddningsregion Västra Götaland ihop med fyra andra ledningscentraler varav Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund ansluter sig till SÄRF 2024-04-01.

Kvalifikationer

För tillsvidareanställning: slutförd SMO eller utbildad heltidsbrandman enligt tidigare utbildningssystem.

För semestervikariat: slutfört minst tre terminer från SMO från när vikariatet beräknas starta eller vara utbildad heltidsbrandman enligt tidigare utbildningssystem.

För tjänst som brandman krävs även körkortsbehörighet minst BC för manuell växellåda.

Meriterande för tjänsten är utbildning/erfarenhet inom sjukvård, teknik, erfarenhet från pedagogisk verksamhet och språkkunskaper utöver svenskan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tester och uttagning

Tester
De arbetsrelaterade testerna syftar till att pröva fysisk förmåga vad gäller både kondition, styrka och uthållighet. Momenten består av: fysiska tester, vattentester, tekniktest, höjdprov, anställningsintervju samt läkarundersökning. Läs mer om anställningstesterna här.

Uttagning
Riktvärdena är inte absoluta värden. Utifrån resultatet görs en samlad bedömning utifrån ett helhetsperspektiv. 

Tidplan

Sista ansökningsdag: 2023-10-16
Anställningstester: mån 13/11, tis 14/11, mån 20/11, tis 21/11

Du kommer att genomföra samtliga tester under samma dag.

Skriv gärna i din ansökan om någon av testdagarna inte passar dig.

Information

Ytterligare information lämnas av HR-handläggare Susanna Forsman tel. 033-17 29 08. Lagchef Borås Magnus Clasén tel. 070-836 47 45 eller Lagchef Skene Mikael Strömkvist tel. 073-710 51 39. Facklig företrädare Kommunal Mattias Arvidsson tel. 076-162 02 14.
Besök gärna hemsidan www.serf.se.

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-16
till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås eller via e-post till jobba@serf.se

Använd ansökningsblanketten som hämtas här eller genom att du kontaktar oss.

Till ansökan bifogas

  • Personligt brev och CV
  • Betyg från slutförd SMO eller Brandman heltid eller intyg om pågående utbildning SMO
  • Testprotokoll från rullbandstest 250 W (nyanställningsnivå) - ej äldre än 3 månader

Inga andra betyg/intyg behöver skickas in.