Är du vår nya Ekonomichef?

Är du en person med en skarp blick för siffror som gillar utmaningar och skulle trivas tillsammans med engagerade medarbetare i en samhällsviktig verksamhet?

Har du ett genuint intresse för ekonomi- och budgetprocesser, är socialt orienterad och bjuder in till samverkan både internt och externt? I Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, omfattas alla anställda inom samtliga verksamhetsgrenar av organisationens förutsättningar i uppdraget att skydda liv, hälsa, egendom och miljö mot olyckor.  

Om rollen 
Ekonomichefen är en viktig del i förbundets hållbarhets- och kontinuitetsutveckling där en controllerfunktion ingår. Att säkerställa och ta ansvar för redovisning och ekonomiprocesser innebär förmåga till ett strategiskt framåtriktat arbete inklusive omvärldsbevakning, för att möta framtidens krav. Med ett proaktivt synsätt driver du förbättringsinitiativ som ligger i linje med våra strategier för att nå verksamhetens mål.  

Du rapporterar till förbundsdirektören som är din närmaste chef och ingår i förbundets ledningsgrupp. Rollen innebär ett arbetsledningsansvar vilket innebär att du för en löpande dialog och har samarbete med kansliets ekonomiska funktioner samt ger stöd till förbundets chefer.  

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:    

  • Ansvara för uppföljning av ekonomi- och verksamhetsmål tertialvis och helår samt upprätta delårsrapporter och årsredovisning 
  • Ansvara för arbetet med verksamhetens risker och dokumentationen av intern kontroll 
  • Driva budget-, prognos- och bokslutsprocesser 
  • Skapa rapporter och beslutsunderlag till ledning och direktion    
  • Huvudansvar för kontakt med förbundets externrevisor   
  • Övergripande ansvar för affärssystem 
  • Kontinuerligt effektivisera och utveckla ekonomistyrningen 
  • Övergripande ansvar i försäkringsfrågor 

Vem är du?  
För att lyckas i rollen är du analytisk med en affärsmässig utgångspunkt och med förmåga att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Du är van att driva budget- och prognosprocessen samt trivs med att arbeta nära verksamheten och är noggrann med detaljer. Vi ser att du har en akademisk examen eller motsvarande med erfarenhet från en liknande tjänst. Dessutom har du mycket god förmåga att hålla presentationer i tal och skrift på svenska. 

Utöver en hög analytisk förmåga ställer rollen även krav på god social kompetens och ett strukturerat arbetssätt. Du är en ödmjuk problemlösare med stor samarbetsförmåga och har en vilja att utmana, förändra och förnya. Tidigare erfarenhet att leda andra och/eller har genomgått ledarskapsutbildningar är meriterande.  

Så ansöker du 
Skicka in din ansökan med ett personligt brev, CV och dokumentation av formella meriter senast 2023-12-03. Märk ansökan "Ekonomichef" och skicka till jobba@serf.se eller per brev till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås. 

Vid frågor om tjänsten kontakta gärna förbundsdirektör Jill Jingbrant tfn 033-17 29 05.  För kontaktuppgifter till fackliga företrädare (Ledarna, Vision, SACO, Kommunal och BRF) kontakta tfn 033–17 29 03. Se även vår hemsida www.serf.se.  

Anställningens omfattning 
Tillsvidareanställning heltid 40 tim/vecka med flextid som kan inledas med provanställning på 6 månader. B-körkort är ett krav.  

Placering i Borås. Möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse. Resor i mindre utsträckning inom och utanför förbundet kan förekomma samt enstaka möten kvällstid vid behov. 

Friskvårdstimme, gym på arbetsplatsen.  

Tillträde enligt överenskommelse. 

Övrigt 
Vi arbetar med arbetspsykologiska tester för bedömning av personliga egenskaper och ledarförmåga med extern part som en del i rekryteringsprocessen.  

Anställningen innebär en placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning. För en del av våra tjänster placerade i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap som denna roll omfattas av.  

Innan anställning kommer alkohol- och drogtest att genomföras enligt organisationens policy som utförs i samarbete med företagshälsovården Avonova. 

Om oss  
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänsten i Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Vi är ca 500 anställda med två heltidskårer som finns i Borås och Skene och är bland de större räddningstjänstförbunden i landet avseende Räddningstjänstpersonal i Beredskap (deltidsbrandmän). Huvudkontoret ligger i Borås, förbundets övningsfält vid Guttasjön och totalt finns det 24 brandstationer belägna i samtliga medlemskommuner. 
 
SÄRF är en räddningstjänst för alla och eftersträvar mångfald bland våra anställda. En grundförutsättning är tillit och respekt för allas lika värde, såväl i mötet med allmänheten som inom den egna organisationen. 

Varmt välkommen att söka ett stimulerande och samhällsviktigt uppdrag i en räddningstjänst i tiden för framtiden. Vår ambition är att anställningsintervjuer kan hållas under december månad.