Vi söker Gruppchef för fordon, fastighet och materiel

Vi söker en ledare med kunskap om räddningstjänstens behov av materiel och fordon. Arbeta såväl vardagsnära som strategiskt med förbundets fordon, fastigheter och all materiel.

Arbetet

Avdelningen verksamhetsstöd är en nystartad avdelning fr o m 2023 och ett resultat av en sammanslagning av två tidigare avdelningar, Teknik & Fastighet samt Utbildningsavdelningen. Avdelningen är indelad i fyra olika verksamhetsområden med ansvariga gruppchefer och ansvarar förutom för fordon, fastigheter och materiel också för utbildning, It/teknik, drift av övningsfältet samt service, drift och underhåll. Som gruppchef för Fordon, Fastighet, Materiel ingår personal-, budget och arbetsmiljöansvar. Gruppchefen arbetar såväl vardagsnära som strategiskt med förbundets fordon, fastigheter samt all materiel. Gruppchefen rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp med ansvar att företräda verksamhetsområdet utifrån ett helhetsperspektiv och att nå SÄRF:s gemensamma mål.

Kommunikation med medarbetare och chefer i organisationen är grundläggande och en viktig del i gruppchefsrollen är att fatta beslut utifrån delegation och uppdrag. I tjänsten som gruppchef ingår ansvar för egna arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet. Även utifrån egen kompetens ingår att leda eller medverka i projekt och arbetsuppgifter inom förbundets hela verksamhetsområde.

Kvalifikationer

Vi söker en ledare som inger förtroende, har ett genuint intresse för personkontakter och med uttalad integritet. Med ett tryggt ledarskap och förmåga att coacha, stödja, leda och entusiasmera tillåts personal växa utefter sina kompetenser och möjligheter i en medarbetardriven organisation. En tydlig ledning och målstyrning förutsätter samarbetsförmåga med ett kommunikativt och förståelsebaserat ledarskap.

Viktiga egenskaper som gruppchef är struktur, noggrannhet och analytisk förmåga. Rollen förutsätter en god strategisk planeringsförmåga med goda kunskaper om räddningstjänstens materiel- och fordonsbehov samt ekonomisk medvetenhet och följsamhet utefter givna ramar. Erfarenhet av arbete med upphandling och inköp är meriterande. För tjänsten krävs B-körkort.   

Förutsättningar

Tillsvidareanställning på heltid med flexibel arbetstid för tillträde under våren 2023. Arbete normalt sett dagtid, måndag-fredag. Arbetsplatsen är på brandstationen i Borås men arbete utförs även på andra platser inom vårt förbund.

Vi arbetar för en räddningstjänst för alla och eftersträvar mångfald bland våra anställda. En grundförutsättning är respekt för allas lika värde som ska prägla anställdas agerande, såväl i mötet med allmänheten som inom den egna organisationen.

Bakgrundskontroll kommer ingå i rekryteringen och inför nyanställning görs också alkohol-och drogtestning enligt SÄRFs policy och i samarbete med vår företagshälsovård. Anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning.

Upplysningar

Kontakta gärna Avdelningschef Björn Larsson tel: 033-17 29 98 eller Stf. Avdelningschef Anders Johansson tel: 033-17 29 29. Fackliga företrädare nås via växeln tel: 033-17 29 00.

Välkommen med din ansökan senast 2023-02-12
till: jobba@serf.se eller via brev till

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Olovholmsgatan 12

506 34 Borås

Märk ansökan med ”Gruppchef fordon, fastighet, materiel”