Vi söker Lagchef till Borås heltidsstation

Var med och led och fördela det dagliga arbetet som chef för det operativa arbetslaget. Vi söker dig som drivs av att motivera andra, inger förtroende och skapar delaktighet i en medarbetardriven organisation.

Räddningstjänstens verksamhet ska fungera dygnet runt under normal riskbild såväl som under stora påfrestningar. Den operativa personalen är den personalgrupp som arbetar närmast det inträffade och de drabbade. Lagchefen fungerar som chef för det operativa arbetslaget genom att leda och fördela det dagliga arbetet samt medverka i förbundets strategiska mål.  

Inom SÄRF finns fyra tjänster vid Borås brandstation och två vid Skene brandstation. Lagchefens personalansvar omfattas av arbetsmiljöansvar, kompetensutvecklingsfrågor, medarbetarsamtal, arbetsplatsmöten samt andra uppgifter som tillkommer i den dagliga dialogen med medarbetarna. I verksamhetsansvaret ingår långsiktig planering inklusive övning och utbildning för den operativa heltidspersonalen. I lagchefernas arbete med planering av verksamheten ingår schemaläggning för personal i samverkan med avdelningschef i nära samarbete med personalplaneringsfunktionen med att följa gällande arbetstidsavtal och delaktighet 
 
En viktig del av uppdraget är kommunikation med medarbetare och chefer i organisationen liksom att fatta beslut utifrån delegationsordning och uppdrag. Lagchefen ingår i avdelning Operativa och rapporterar till avdelningschef som är närmsta chef. Lagchefen är en del av SÄRF:s chefsgrupp som arbetar aktivt tillsammans i olika forum för att åstadkomma ett helhetsperspektiv och nå gemensamma mål. Samverkan med andra funktioner inom förbundets verksamheter är självklara för att lyckas med uppdraget.  

I tjänsten som lagchef ingår operativ funktion som styrkeledare. Lagchefen kan även utifrån egen kompetens komma att leda eller medverka i projekt och arbetsuppgifter inom förbundets hela verksamhetsområde. 

Förutsättningar 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde våren 2024 enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd med schemalagd tjänstgöring enligt lokalt arbetstidsavtal. Arbetsplatsen är med nuvarande placering på Borås brandstation men kan även fungera tillfälligt på annan heltidsstation om behov uppstår. 
 
Extern konsult kan komma att anlitas för bedömning av ledarförmåga och personliga egenskaper. Tjänsten kan komma att inledas med sex månaders provanställning. 
 
Kvalifikationer 
Vi söker en ledare som inger förtroende, har ett genuint intresse för personkontakter och med uttalad integritet. Med ett tryggt ledarskap och förmåga att coacha, stödja, leda och entusiasmera tillåts personal växa utefter sina kompetenser och möjligheter i en medarbetardriven organisation. 

Viktiga egenskaper hos lagchefen i såväl den operativa som den dagliga arbetsrollen är struktur, stresstålighet och analytisk förmåga. Samarbetsförmåga och ett kommunikativt och förståelsebaserat ledarskap är avgörande för att leda grupp och individer framåt. Lagchefen drivs av att motivera andra och har en humanistisk syn på människor vilket skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet. 
 
I den operativa rollen som styrkeledare krävs MSB:s utbildning räddningsledare A (el. motsv.) och att det i övrigt finns goda förutsättningar för att kunna fullgöra operativ funktion samt C-körkort. Det är meriterande med MSB:s utbildning räddningsledare B alternativt annan ledarskapsutbildning eller motsvarande erfarenheter i arbetslivet eller på fritiden. 
 
SÄRF arbetar för en räddningstjänst för alla och eftersträvar mångfald bland anställda. 
En grundförutsättning är respekt för allas lika värde som ska prägla anställdas agerande, såväl i mötet med allmänheten som inom den egna organisationen. 
 
Upplysningar 
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande avdelningschef Per Johansson tel: 033-17 29 32. För kontaktuppgifter till fackliga företrädare (Ledarna, Vision, SACO, Kommunal och BRF) kontakta tel.: 033–17 29 03. Se även vår hemsida www.serf.se.  

Välkommen att söka ett stimulerande uppdrag och medverka i utvecklingen av en räddningstjänst i tiden för framtiden. 
 
Ansök senast 2024-03-03 till jobba@serf.se eller via brev till  

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Olovholmsgatan 12 
506 34 Borås 

Din ansökan ska innehålla CV och Personligt brev. 

Märk din ansökan med Lagchef.