Vi söker tekniker

Vi söker dig med utbildning och stort intresse inom teknik, gärna inom tele och/eller svagström, för en roll med ansvar för systemdriften för utalarmering, samband, kommunikation och telefoni. Välkommen med din ansökan senast 2023-03-19.

Arbetet

Räddningstjänstens viktiga samhällsuppdrag innebär att när det verkligen gäller måste allt fungera. Verksamheten är beroende av tekniska hjälpmedel och funktioner och arbetet med teknikfrågor sker i ett brett perspektiv med samhällsuppdraget och användarna i fokus.

Huvudinriktningen i arbetet är att ansvara för drift av system för utalarmering, samband, kommunikation och telefoni. Tekniken som vi använder är varierad, digital och analog. Några av de system/plattformar du kommer att hantera är Rakel, TeleCall, Daedalos, personsökare, MiniCall sökare, Windows servrar avsedda för TeleCall, passagesystemet NOVA samt kameraövervakning. Arbetet innebär bland annat att uppgradera programvaror, ombesörja inköp, installera hård- och mjukvara, felsökning och felavhjälpning.

Hos oss får du en varierad vardag, du får känna att ditt arbete är viktigt att utföra och att du är med och bidrar till att skapa trygghet i samhället. Du arbetar i nära samarbete med vår operativa ledning och annan personal som arbetar med IT och tekniska frågor samt med externa leverantörer och samarbetspartners. Vår personal beskriver att de uppskattar variationen i arbetsuppgifterna och att få arbeta i team där alla hjälps åt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett brinnande intresse för teknik, IT och problemlösning och som med stor nyfikenhet följer utvecklingen inom teknikområdet för att identifiera behov samt planera för och sköta tekniken i sin helhet. En relevant utbildning inom teknik, gärna som teletekniker och/eller svagströmstekniker, har gett dig kompetens och erfarenhet för att självständigt kunna hantera såväl löpande som strategiska frågor inom hela vårt tekniska område. Inte minst för att i samarbete med andra hitta lösningar på problem och möjliggöra innovationer och utveckling. Arbetet förutsätter en mycket god datavana, god kännedom om nätverk, kunskaper i programmering och vi ser gärna att du har kunskap/erfarenhet av arbete med komradio. För tjänsten krävs B-körkort.

SÄRF tillämpar ett medarbetardrivet arbetssätt som innebär att delaktighet, innovation och kommunikation utgör väsentliga byggstenar för verksamhetens bästa och en god arbetsmiljö. Arbetet förutsätter att du tycker om att arbeta proaktivt, gärna antar utmaningar och har förmåga att själv ta ansvar, planera och prioritera bland arbetsuppgifterna. Du har en god administrativ förmåga, är mån om ordning och reda och gillar att arbeta i ett stundtals högt tempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Känner du att det här stämmer in på dig och dina ambitioner så tveka inte att söka!

Förutsättningar

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med flexibel arbetstid. Arbetstiden är normalt dagtid måndag-fredag men du kommer till viss del även att behöva vara tillgänglig utanför kontorstid. Arbetsplatsen är på brandstationen i Borås men arbete utförs även på andra platser inom vårt förbund. Vi värnar om en hälsosam arbetsmiljö med tillåtande klimat för olikheter och en god balans mellan arbete och privatliv främjas. Arbetsplatsen är innovativ och kännetecknas av framåtsträvande samt engagerade chefer och medarbetare.

Innan anställning kommer alkohol-och drogtestning att genomföras enligt SÄRFs policy och i samarbete med vår företagshälsovård. Anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning.

Information

Kontakta gärna Avdelningschef för Verksamhetsstöd Björn Larsson tel. 033-17 29 98.
Facklig kontaktperson för Vision; Patrik Norinder tel: 033-17 29 15.


Välkommen att söka ett stimulerande uppdrag och medverka i utvecklingen av en räddningstjänst i tiden och för framtiden. Vi arbetar för en räddningstjänst för alla och eftersträvar jämställdhet och mångfald bland våra anställda.

Ansök senast senast 2023-03-19
till jobba@serf.se eller via brev till

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Olovholmsgatan 12
506 34 Borås

Märk din ansökan med ”Tekniker”.