Vi söker Vakthavande befäl, med placering i Borås

Var med och utveckla förbundets operativa ledning med fokus på den övergripande ledningen. ​Vi söker dig med god befälserfarenhet för rollen som driftchef för SÄRF:s räddningsledningssystem.

Samhället och dess infrastruktur förändras och utvecklas i snabb takt vilken kan leda till fler och mer komplexa händelser. Efter de stora skogsbränderna 2014 och 2018 har staten varit tydlig med kraven på effektiv ledning. Kraven bygger på att samhället har behov av en störningsfri verksamhet dygnet runt under normal riskbild såväl som under stora påfrestningar. 

Vakthavande befäl innehar rollen som driftchef, en av två roller i SÄRF:s räddningsledningssystem som är föreskriftkrav. Driftchefsrollen innebär ett stort ansvar för den övergripande ledningen i räddningsledningssystemet. Utöver rollen som driftchef innebär den operativa funktionen även rollerna händelsevärdering, insatsuppföljning, beredskapsplanering, inriktnings- och samordningskontakt, informatör och samverkansperson. Funktioner som stabschef och räddningsledare kan även aktualiseras. Arbetet innebär att då med kort varsel kunna initiera och effektivt leda den övergripande ledningen vid stora påfrestningar på räddningsledningssystemet som inte sällan sker under tidspress och vid mentalt krävande situationer.  

Inför arbete som Vakthavande befäl ges en individanpassad introduktionsutbildning, beroende på tidigare erfarenhet och bakgrund, för rätt förutsättningar att arbeta i funktionen. 

Tjänsten är en kombinationstjänst med rollen att utveckla den operativa ledningen för förbundet, främst för den övergripande ledningen. Att agera sakkunnig i räddningstjänstfrågor och leda/delta i projekt med operativ anknytning inom något av de områden som berörs av ledning och samverkan ingår i arbetet. Funktionen ingår i ett arbetslag på enheten System- och insatsledning där medarbetarskap, lärande och viljan att utveckla verksamheten, sig själv och sina kollegor förväntas.  

Funktionen samverkar med andra blåljusorganisationer, myndigheter och civila intressenter. Det är därför viktigt med en gedigen förståelse om räddningstjänstverksamhet samt en god förståelse för andra aktörer men inte minst hur effekter av olyckor och kriser påverkar samhället 
 
Förutsättningar 
Antalet tjänster är beroende av avgångar och eventuella följdverkningar vid tillsättning av andra tjänster. Tillsvidareanställning med tillträde under våren 2024 med schemalagd tjänstgöring enligt lokalt arbetstidsavtal. Tjänsten kan komma att inledas med sex månaders provanställning. Inplacering i schema avgörs i samband med tillsättningen. Arbetsplats Borås brandstation. 
 
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras. Inför alla nyanställningar görs provtagning avseende alkohol och droger. Extern konsult kan komma att anlitas för bedömning av ledarförmåga och personliga egenskaper.   
 
Kvalifikationer 
Som Vakthavande befäl är det meriterande med MSB:s ledningskurs för Vakthavande befäl och Vakthavande Räddningschef. För att beträda funktionen krävs räddningsledare B eller motsvarande. alternativt brandingenjörsutbildning (inkl. RUB).  
 
God operativ erfarenhet som befäl och i övrigt goda förutsättningar för att kunna fullgöra ett periodvis mycket intensivt arbete i ledningscentralen. 

Tjänsten ställer krav på att vara strukturerad, stresstålig, analytisk och har en god simultankapacitet. Att vara tydlig och serviceinriktad i sin kommunikation och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift är en förutsättning. Vana av att hantera olika verksamhetssystem och en utvecklad teknisk förståelse behövs för att ha förutsättningar att behärska de system som finns i ledningscentralen. 
 
Vi värdesätter även en god ledarskapsförmåga och ett självgående arbetssätt med intresse av att planera, genomföra och driva arbetet framåt i exempelvis projekt. 
 
SÄRF arbetar för en räddningstjänst för alla och eftersträvar mångfald bland anställda.En grundförutsättning är respekt för allas lika värde som ska prägla anställdas agerande, såväl i mötet med allmänheten som inom den egna organisationen.  
 
Upplysningar 
Kontakta gärna Björn Christoffersson tel: 033-17 29 90. För kontaktuppgifter till fackliga företrädare (Ledarna, Vision, SACO, Kommunal och BRF) kontakta tel.: 033–17 29 03. Se även vår hemsida www.serf.se.  

Välkommen att söka ett stimulerande uppdrag och medverka i utvecklingen av en räddningstjänst i tiden för framtiden. 
 
Ansök senast 2024-03-03 till jobba@serf.se eller via brev till  

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Olovholmsgatan 12 
506 34 Borås 

Din ansökan ska innehålla CV och Personligt brev. 

Märk din ansökan med Vakthavande befäl.