Vi söker Yttre befäl, med placering i Borås

Var med och utveckla förbundets operativa ledning med fokus på skadeplatsnära ledning. Vi söker dig med god operativ erfarenhet som befäl för att driva arbetet framåt inom ledning och samverkan.

Samhället och dess infrastruktur förändras och utvecklas i snabb takt vilken kan leda till fler och mer komplexa händelser. Efter de stora skogsbränderna 2014 och 2018 har staten varit tydlig med kraven på effektiv ledning. Kraven bygger på att samhället har behov av en störningsfri verksamhet dygnet runt under normal riskbild såväl som under stora påfrestningar. 

Yttre Befäl innehar den operativa funktionen som Insatsledare i SÄRF:s räddningsledningssystem. Yttre Befäl verkar primärt i domänen insatsledning i någon av rollerna som Räddningsledare, Storsektorchef, Sektorchef eller Insatschef. Funktionen kan dock arbeta inom övriga domäner (system- och uppgiftsledning) och har som uppdrag att enskilt och tillsammans med andra ledningsfunktioner förbereda för det som kan hända, hantera det som har hänt och följa upp verksamheten för att bli bättre. Efter behov kan rollen även verka i fler funktioner inom räddningsledningssystemet.  

Tjänsten är en kombinationstjänst med rollen att utveckla den operativa ledningen för förbundet, främst för den skadeplatsnära ledningen. Att agera sakkunnig i räddningstjänstfrågor och leda/delta i projekt med operativ anknytning inom något av de områden som berörs av ledning och samverkan ingår i arbetet. Funktionen ingår i ett arbetslag på enheten System- och insatsledning där medarbetarskap, lärande och viljan att utveckla verksamheten, sig själv och sina kollegor förväntas. 

Funktionen samverkar med andra blåljusorganisationer, myndigheter och civila intressenter. Det är därför viktigt att med en gedigen förståelse om räddningstjänstverksamhet med en god förståelse för andra aktörer men inte minst hur effekter av olyckor och kriser påverkar samhället. 
 
Förutsättningar 
Antalet tjänster är beroende av avgångar och eventuella följdverkningar vid tillsättning av andra tjänster. Tillsvidareanställning med tillträde under våren 2024 med schemalagd tjänstgöring enligt lokalt arbetstidsavtal. Tjänsten kan komma att inledas med sex månaders provanställning. Inplacering i schema avgörs i samband med tillsättningen. Arbetsplats: Borås brandstation. 
 
Inför alla nyanställningar görs provtagning avseende alkohol och droger. Extern konsult kan komma att anlitas för bedömning av ledarförmåga och personliga egenskaper.  
 
Kvalifikationer

 • LK2 eller enligt det äldre utbildningssystemet Räddningsledare B, alternativt brandingenjörsutbildning (inkl. RUB). 
   
 • God operativ erfarenhet som befäl och i övrigt ha goda förutsättningar för att kunna fullgöra en ledande roll vid komplexa operativa insatser. 
   
 • Tjänsten ställer krav på att vara strukturerad, stresstålig och ha en analytisk förmåga. Att vara tydlig och serviceinriktad i sin kommunikation, ha en god ledarskapsförmåga och lätt för att samarbeta. 
   
 • Självgående arbetssätt med förmåga och intresse av att planera, genomföra och driva arbetet framåt i exempelvis projekt. Ha grundläggande administrativa kunskaper, datavana samt kunna uttrycka sig väl i tal och skrift 
   

SÄRF arbetar för en räddningstjänst för alla och eftersträvar mångfald bland anställda. En grundförutsättning är respekt för allas lika värde som ska prägla anställdas agerande, såväl i mötet med allmänheten som inom den egna organisationen.

Upplysningar 
Kontakta gärna Björn Christoffersson tel: 033-17 29 90. För kontaktuppgifter till fackliga företrädare (Ledarna, Vision, SACO, Kommunal och BRF) kontakta tel.: 033–17 29 03. Se även vår hemsida www.serf.se.  

 
Välkommen att söka ett stimulerande uppdrag och medverka i utvecklingen av en räddningstjänst i tiden för framtiden. 
 
Ansök senast 2024-03-03 till jobba@serf.se eller via brev till  

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Olovholmsgatan 12 
506 34 Borås 

Din ansökan ska innehålla CV och Personligt brev. 

Märk din ansökan med Yttre befäl.