Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

 • Bollebygd
 • Borås
 • Mark
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Ulricehamn
Sök  

Kurser

Nedan följer ett urval av utbildningar som SÄRF erbjuder företag, föreningar och privatpersoner. Majoriteten av de kurser som genomförs på vår anläggning är dock skräddarsydda utefter våra kunders önskemål. Tveka inte att höra av dig med frågor kring hur vi kan lösa dina utbildningsbehov.

Allmän brandkunskap
Kursen ger kunskap i att förebygga brand och deltagarna får en höjd handlingsberedskap och förmåga att agera praktiskt vid brandtillbud. Kursen kan specialanpassas för olika branscher samt genomföras på plats hos kund.

Ur innehållet

 • Brandförlopp
 • Brandorsaker
 • Brandförebyggande åtgärder
 • Att larma
 • Utrymning
 • Brand i kläder
 • Handbrandsläckare
 • Inomhusbrandposter

Kurslängd 4 timmar

Brandsläckningsutbildning 
En utbildning för att höja deltagarnas kunskapen om brandsäkerhet. Innehåller praktiska moment för att bidra till förmågan att agera vid brandtillbud.

Ur innehållet

 • Grundläggande brandteori (ca 30 min)
 • Släckning med handbrandsläckare
 • Släckning med centrumrulle (vattenslang)
 • Brand i kläder

Kurslängd 2 timmar

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Detta är kursen för dig som vill veta hur ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas. Vi riktar oss till dig som är brandskyddsansvarig eller är utsedd till brandskyddskontrollant inom privat eller offentlig sektor. 

Kursen handlar om systematiskt brandskyddsarbete, brandkunskap, utrymning och byggnadstekniskt brandskydd. Vi informerar också om checklistor och annan dokumentation som är viktig just för din bransch och arbetsplats.

Kurslängd 4 timmar          

Hjärt-lungräddning
Kursen ger deltagarna handlingsberedskap att känna igen andnings- och cirkulationsstillestånd, kunskap att skapa fria andningsvägar och ge konstgjord andning i kombination med hjärtkompressioner.

Deltagarna få efter genomgången kurs ett kompetensbevis.

Kurslängd 4 timmar 

Heta arbeten
Kursen ger deltagarna kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid svetsning, skärbränning, lödning, rondellslipning samt träning i att agera med brandredskap.

Alla inblandade - tillståndsansvariga, hetarbetare och brandvakter - ska genomgå utbildningen som är gemensam för alla yrkesgrupper.

Ur innehållet

 • Definition - Heta arbeten 
 • Organisation
 • Genomförande och tillstånd till Heta arbeten

Deltagarna få efter genomförd kurs ett certifikat.

Kurslängd 8 timmar

Anläggningsskötare
Utbildningen genomförs i samarbete med Brandskyddsföreningen och innehåller information kring brandlarmanläggningars funktion och skötsel.

Ur innehållet

 • Regler, avtal och föreskrifter
 • Larmets uppbyggnad/funktion
 • Detektering
 • Larmöverföring internt/externt
 • Anläggningsskötarens åliggande och ansvar
 • Provningsrutiner
 • Kontrolljournal och orienteringsplan
 • Larmorsaker och rutiner vid larm och fellarm

Kurslängd 8 timmar

Föreståndare - brandfarliga varor mindre mängder 
Utbildning för dig som hanterar mindre mängder brandfarliga varor.

Kurslängd 8 timmar

Sotningskurs
Räddningstjänsten håller i samarbete med sotningsföretaget GÖSAB en kurs för dig som vill sota på din egen fastighet. Kursen vänder sig även till dig som bara vill bli bättre på att elda rätt i din anläggning.

Nästa kurs genomförs 18 oktober 2018 kl. 18.00-21.30 på Räddningstjänstens övningsanläggning, Guttasjön.
Läs mer och anmäl dig här.

Övriga utbildningar
Nedan följer ytterligare exempel på utbildningar och övningar som kan genomföras på Guttasjön:

 • Trafikolyckor
 • Säkert arbete på tak
 • Brandförlopp och släckteknik
 • Gasolbrand och gasolläcka
 • Rökdykning i varm respektive kall miljö samt livräddnings- och stegövningar
 • Neutralisation och hantering av farligt gods
 • Vattendykning
 • Islivräddning

Kontakt
Information och bokning
Fredrik Skattberg 
033-17 29 91, utbildning@serf.se.

2015-06-11