Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

 • Bollebygd
 • Borås
 • Mark
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Ulricehamn
Sök  

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, är ett kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänst i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Vi har 24 brandstationer strategiskt belägna i våra medlemskommuner och vår huvudkontor finns i Borås.

Dygnet runt, 365 dagar om året, finns vi för invånarnas säkerhet och upprätthåller beredskap för att hantera olika typer av olyckor. Vi är omkring 500 anställda och tillsammans arbetar vi för att nå vår vision om ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla.

Våra uppdrag
Att vi på räddningstjänsten finns på plats för att hjälpa till vid en olycka känner de allra flesta till. För oss är arbetet med att förebygga bränder och andra olycksfall minst lika viktigt. Att följa upp och ta lärdom av inträffade händelser är även det en stor del av vårt arbete.

Vi har i uppdrag att förhindra och minska konsekvenserna av olyckor hos alla som bor, verkar och vistas inom vårt område . Vi arbetar före, under och efter olyckor och kriser genom att:

Informera
Vi informerar, utbildar och kommunicerar för att förebygga oönskade händelser och skapa ett tryggare samhälle.

Stödja
Vi stödjer våra medborgare och kommuner i skyddet mot olyckor och kriser.

Hantera
Vi genomför insatser vid risker, olyckor och kriser för att rädda och skydda människor, egendom och miljö.

Utveckla
Vi deltar i utvecklingen av samhällets trygghets- och säkerhetsarbete samt utvecklar vår egen förmåga.

2017-05-24

Kontakta oss

 • Telefon växel:

  033-17 29 00

 • Epost:

  serf@serf.se

 • I nödsituation:

  ring 112

 • Besöksadress:

  Olovsholmsgatan 12
  506 34 Borås

Kontakt