Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Campa säkert

Många av oss spenderar semestern i husvagnen eller tältet. Brandsäkerheten är minst lika viktig där som i den vanliga bostaden och som campinggäst har du ett ansvar för att minska risken för att brand.

Ha rätt utrustning
Att få en tidig varning vid brand är livsviktigt. Vi rekommenderar
brandvarnare, brandfilt och handbrandsläckare för att en tidig upptäckt och
därmed möjlighet att ingripa i ett tidigt skede.

Håll rekommenderade avstånd
Avståndet mellan två husvagnar/husbilar (inkl. förtält) eller tält
rekommenderas vara minst fyra meter. Mellan två tält bör det vara minst 3
meter. Det är campinggästernas ansvar att hålla dessa anstånd.

rek avstånd camping
Bild: MSB

Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen för att snabbt kunna förflytta vagnen om det brinner hos grannen.

Säker hantering av gasol
Används gasol för värme eller matlagning krävs god kunskap om hur detta görs på ett säkerhet sätt.

Kontrollera att utrustningen är hel och alla kopplingar ordentligt åtdragna för
att slippa läckage. Skulle gasol läcka ut kan den tränga undan syre och orsaka kvävningsrisk. Ha därför gasolvarnare och god ventilation i anslutning till utrustningen.

Grilla säkert
Grilla aldrig i tält. Glödande kol och annat träbränsle ger ifrån sig
giftig koloxid.

Ställ grillen på ett plant och obrännbart underlag minst en meter från tältet
eller husvagnen. Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Lägg använt grillkol, och
även använda engångsgrillar, på avsedd, anvisad plats.

Se över elutrustning
All utrustning som elansluts ska vara CE-märkt. Kontrollera att alla kablar är
hela. Låt en elinstallatör se över elinstallationen i husvagnen eller husbilen.
På grund av skakningar under färd rekommenderas även egna regelbundna
kontroller.

Klicka här för att läsa mer om brandsäkerhet på camping hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2018-06-25