Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Campa säkert

Husvagnar och tält brinner mycket snabbt, oftast är det nedbrunnet på ett par minuter. Som campinggäst har du ett ansvar att minska risken för att brand uppstår och sprids.

Håll rekommenderade avstånd
Avståndet mellan två husvagnar/husbilar (inklusive förtält) eller tält rekommenderas vara minst fyra meter. Mellan två tält bör avståndet vara minst 3 meter. Det är ditt ansvar som campinggäst att hålla dessa avstånd till dina grannar.

rek avstånd camping
Bild: dinsakerhet.se

Brandutrustning
Med tanke på den snabba brandutvecklingen kan det ofta vara för sent när räddningstjänsten når fram. En gasolvarnare och en brandvarnare rekommenderas som ett tidigt skydd för att du ska hinna stoppa branden i tid.

Handbrandsläckare och brandfilt ger dig möjlighet att ingripa i ett tidigt skede.

Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen för att snabbt kunna förflytta vagnen om det brinner hos grannen.

Gasol
Användning av gasol kräver god kunskap om säker hantering. Gasol är inte giftigt men mycket brandfarligt.

Kontrollera att utrustningen är hel och alla kopplingar ordentligt åtdragna för att slippa läckage. Skulle gasolen läcka ut kan den tränga undan syre och orsaka kvävningsrisk. Se därför till att ha god ventilation i anslutning till utrustningen.

Lägg inte gasolflaskor ner, då fungerar inte säkerhetsventilen. Utrustningen placeras med tillräckligt avstånd från brännbart material. Finns inga instruktioner bör avståndet vara minst 60 cm.  

Tryckprova gasolutrusningen i din husvagn en gång per år.

Elutrustning
Det är viktigt att all utrustning som elansluts ska vara CE-märkt. Kontrollera så att alla kablar är hela. Låt en elinstallatör gå igenom elinstallationen i husvagnen, det är en billig försäkring. På grund av skakningar och vibrationer under färd rekommenderas även att du följer upp med egna regelbundna kontroller.

Kontrollera att campingens anslutningsuttag är jordade. Samtliga installationer efter 1992 ska vara skyddade med jordfelsbrytare. För säkerhets skull kan det vara idé att ta med egen jordfelsbrytare. Ledningar mellan husvagn och elstolpe bör inte vara längre än 25 meter. Du bör inte använda dig av en sladdvinda då värmen kan stiga så pass att isoleringen smälter och i värsta fall leda till en strömförande bil och husvagn. Används vinda bör du därför rulla ut hela sladden.

Spritkök/Stormkök
Kontrollera så att utrustningen står helt plant och inte kan tippa. Brännaren skall vara helt kall innan du tänder.

Bränslet fylls på försiktigt så att brännarens små kanaler hinner kunna suga upp bränslet. Tänd genom att försiktigt föra en tändsticka över brännaren.

Släck lågan genom att lägga på locket. Absolut inte med hjälp av vatten.

2017-06-26