Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Styrdokument

Förbundsordning
Vår senaste förbundsordning antogs 2013-10-25 och är gällande från och med 2014-01-01.Förbundsordningen anger inriktningen för samverkansarbetet och anger vilka bestämmelser som gäller.
Förbundsordningen är antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige.
Läs SÄRF:s förbundsordning här. 

Handlingsprogram
Handlingsprogrammet utgör ett styrdokument för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (SÄRF) verksamhet under perioden 2016-2019. Handlingsprogrammet beskriver det olycksförebyggande arbetet och räddningstjänsten inom kommunerna i förbundet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Läs SÄRF:s handlingsprogram här.