Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Styrning

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund leds politiskt av en direktion bestående av sju ledamöter, en från vardera medlemskommun med undantag för Borås som har två ledamöter. Det finns sju ersättare fördelade på samma vis.

Ordförande utses från Borås Stad, medan vice ordförande utses från en av de övriga kommunerna. Mandattiden är fyra år. Direktionen fastställer ramar för verksamhetens omfattning och inriktning. Den är även räddningsnämnd och utövar därmed det myndighetsansvar som lagstiftningen kräver.

Följande personer ingår i direktionen: 

Ledamöter

Rose-Marie Liljenby Andersson (S), ordförande Borås
rose-marie@liljenby.se

Börje Eckerlid (C), vice ordförande Ulricehamn
ranagarden124@telia.com

Ulf Sjösten (M), Borås

Torsten Lindh (S), Svenljunga
torsten.lindh@svenljunga.se

Anders Brolin (S), Tranemo
anders.brolin@fv.tranemo.se

Carl Pålsson (FR), Bollebygd

AnnSofi Turesson (S), Mark
annsofi.turesson.politiker@mark.se


Ersättare

Mohamed Farah (S), Borås

Anna Christensen (M), Borås
anna.christensen.politiker@boras.se

Johan Björkman (M), Svenljunga

Ingvar Ideström (M), Ulricehamn
ingvar.idestrom@gmail.com

Stephan Bergman (M), Tranemo
stephan.bergman@fv.tranemo.se

Lars-Erik Olsson (S), Bollebygd

Peter Branshøj (M), Mark
peter@mesweden.se

2019-01-28