Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Styrning

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund leds politiskt av en direktion bestående av sju ledamöter, en från vardera medlemskommun med undantag för Borås som har två ledamöter. Det finns sju ersättare fördelade på samma vis.

Ordförande utses från Borås Stad, medan vice ordförande utses från en av de övriga kommunerna. Mandattiden är fyra år. Direktionen fastställer ramar för verksamhetens omfattning och inriktning. Den är även räddningsnämnd och utövar därmed det myndighetsansvar som lagstiftningen kräver.

Följande personer ingår i direktionen: 

Ledamöter
Ulf Sjösten (M), tf. ordförande Borås
070-269 60 13
ulf.sjosten@telia.com

Emma Isfeldt (S), Bollebygd
072-980 55 52
emma.isfeldt@bollebygd.se

Tomas Johansson (M), vice ordförande, Mark
070-302 49 89
tomas.johansson@mark.se

Tord Andersson (S), Borås
033-10 65 34
tord.b.andersson@gmail.com

Torsten Lindh (S), Svenljunga
0702-566 02 52
torsten.lindh@svenljunga.se

Crister Persson (C), Tranemo
crister.persson@fv.tranemo.se

Per Gustavsson (S), Ulricehamn
070-277 86 31
per.gustavsson@fv.ulricehamn.se

Ersättare

Andreas Cerny (L), Borås
076-113 30 13
andreas.cerny@boras.se  

Mohamed Farah (S), Borås
mohamed.farah@boras.se

Christer Johansson (M), Bollebygd
072-980 55 02
christer.johansson@bollebygd.se

AnnSofi Turesson (S), Mark
0702-776258
annsofi.tureson.politiker@mark.se

Johan Björkman (M), Svenljunga
johan.bjorkman@sp.se  

Anders Brolin (S), Tranemo
070-827 73 61
anders.brolin@fv.tranemo.se  

Catharina Örtendahl Rylid (M), Ulricehamn
073-310 02 84
catharina.ortendahlrylid@fv.ulricehamn.se

2018-05-03