Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

 • Bollebygd
 • Borås
 • Mark
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Ulricehamn
Sök  

Kontakt

I nödsituation: Ring 112

Telefon, växel: 033-17 29 00
Fax: 033-17 29 25
E-post: serf@serf.se

Besöks- och postadress
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Olovsholmsgatan 12
506 34 BORÅS

Organisationsnummer 222 000 - 0810

Jourhavande stabschef  033-17 29 50

Mediakontakter 033-750 28 30

Begära ut händelserapport serf@serf.se

Förbundsdirektör
Jill Jingbrant
033-17 29 05
jill.jingbrant@serf.se

Tf. Räddningschef
Stefan Bengtsson
033-17 29 20 
stefan.bengtsson@serf.se

Kommunikation
Kommunikatör, Caroline Olausson
033-17 29 12
kommunikation@serf.se

Kommunikatör, Sandra Eidergren
033-17 29 71
kommunikation@serf.se

Insats och beredskap
Områdeschef
Stefan Bengtsson
033-17 29 20
stefan.bengtsson@serf.se

Sektionschef RiB & värn
Markus Bodén
033-17 29 86
markus.boden@serf.se 

Automatiska brandlarm
Björn Christoffersson
033-17 29 90
automatlarm@serf.se 

Skydd och samhälle
Skydd och samhälle ansvarar bland annat för tillsyn, projekteringsarbete samt rådgivning inom det förebyggande området. Nedan finns information kring vem du i första hand ska ta kontakt med i olika frågor:  

Områdestelefon Skydd & Samhälle
Öppen vardagar kl. 09.30-16.00
033-17 29 22

Områdeschef
T
illsyn och tillstånd enligt LBE, lagen om brandfarliga och explosiva varor
Brandingenjör Andreas Leandersson
033-17 29 11
andreas.leandersson@serf.se

Bygglov och bygganmälan, Sotningsfrågor
Brandingenjör Peder Liljeroth
033-17 29 13
peder.liljeroth@serf.se

Översikts- och detaljplaner
Brandingenjör Joakim Mattsson
033-17 29 10
joakim.mattsson@serf.se

Brandingenjör Peter Ludvigsson
033-17 29 70
peter.ludvigsson@serf.se

Brandingenjör Pontus Studahl
pontus.studahl@serf.se

Olycksutredning
Christer Larsson
033-17 29 27
christer.larsson@serf.se

Kommunsäkerhet och krisberedskap
Säkerhetssamordnare Bollebygds kommun
Christina Hultén
033-430 55 29
christina.hulten@bollebygd.se

Krisberedskapssamordnare Borås Stad - Centrum för kunskap och säkerhet 
Peter Dubrefjord 
033-35 77 58
peter.dubrefjord@boras.se 

Säkerhetssamordnare Marks kommun 
Jannika Tunefjord 
033-17 29 14
jannika.tunefjord@serf.se 

Säkerhetssamordnare Svenljunga kommun
Kerstin Johansson
0325-183 20
kerstin.l.johansson@svenljunga.se

Säkerhetssamordnare Tranemo kommun
Daniel Fyhr
0325-576038
daniel.fyhr@tranemo.se

Säkerhetssamordnare Ulricehamns kommun
Cecilia Knypegård
0321-59 50 26
cecilia.knypegard@ulricehamn.se

Extern utbildning
Fredrik Skattberg, kursanmälan & information
033-17 29 91
fredrik.skattberg@serf.se

Administration och service
Administrativ chef
Ann Larsson
033-17 29 01
ann.larsson@serf.se

Personalfrågor - heltid
Personalstrateg
Susanne Kling
033-17 29 03
susanne.kling@serf.se

Personalfrågor - räddningstjänstpersonal i beredskap och räddningsvärn
Sektionschef
Markus Bodén
033-17 29 86
markus.boden@serf.se

Studiebesök, museum och praktik
Produktionsplanerare
Håkan Axelsson
033-17 29 24
hakan.axelsson@serf.se

 • Telefon växel: 033-17 29 00

  Fax: 033-17 29 25

 • Epost: serf@serf.se

 • I nödsituation: ring 112

 • Besöksadress:

  Olovsholmsgatan 12
  506 34 BORÅS