Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Räddningsstyrkor

Inom Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund finns 2 heltidsstyrkor, 17 RIB-styrkor och 6 räddningsvärn. Personalen på räddningsvärnen har ingen beredskap för larm vilket innebär att de rycker ut på frivillig basis när de larmas.

Förbundet har 24 brandstationer strategiskt belägna i de sex medlemskommunerna. Antalet anställda uppgår till cirka 500, varav huvuddelen är heltidsbrandmän eller RIB – Räddningstjänstpersonal i beredskap. Förbundets huvudkontor finns i Borås.

Anspänningstid avser tiden från inkommet larm till påbörjad utryckning.

BOLLEBYGD
Bollebygd RIB
Antal i beredskap: 5
Anspänningstid: 7 min
Läs mer om Bollebygd RIB

Töllsjö Värn
Antal: 12
Läs mer om Töllsjö Värn

BORÅS
Borås Heltid
Antal i beredskap: 9
Anspänningstid: 90 sek
Läs mer om Borås heltid

Dalsjöfors RIB
Antal i beredskap: 5
Anspänningstid: 7 min
Läs mer om Dalsjöfors RIB

Fristad RIB
Antal i beredskap: 5
Anspänningstid: 7 min
Läs mer om Fristad RIB

Viskafors RIB
Antal i beredskap: 4
Anspänningstid: 7 min
Läs mer om Viskafors RIB

Borgstena Värn
Antal: 10
Läs mer om Borgstena räddningsvärn

Hedared Värn
Antal: 11
Läs mer om Hedareds räddningsvärn

MARK
Skene Heltid
Antal i beredskap: 4
Anspänningstid: 90 sek
Läs mer om Skene Heltid

Fritsla RIB
Antal i beredskap: 2
Anspänningstid: 6 min
Läs mer om Fritsla RIB

Horred RIB
Antal i beredskap: 5
Anspänningstid: 6 min
Läs mer om Horred RIB

Skene RIB
Antal i beredskap: 2
Anspänningstid: 6 min
Läs mer om Skene RIB

Sätila RIB
Antal i beredskap: 5
Anspänningstid: 6 min
Läs mer om Sätila RIB

Torestorp RIB
Antal i beredskap: 2
Anspänningstid: 6 min
Läs mer om Torestorp RIB

SVENLJUNGA
Mjöbäck RIB
Antal i beredskap: 5
Anspänningstid: 7 min
Läs mer om Mjöbäck RIB

Svenljunga RIB
Antal i beredskap: 5
Anspänningstid: 7 min
Läs mer om Svenljunga RIB

TRANEMO
Dalstorp RIB
Antal i beredskap: 5
Anspänningstid: 7 min
Läs mer om Dalstorp RIB

Limmared RIB
Antal i beredskap: 3
Anspänningstid: 7 min
Läs mer om Limmared RIB

Tranemo RIB
Antal i beredskap: 3
Anspänningstid: 7 min
Läs mer om Tranemo RIB

Länghem Värn
Antal: 10
Läs mer om Länghem räddningsvärn

ULRICEHAMN
Trädet RIB
Antal i beredskap: 3
Anspänningstid: 7 min
Läs mer om Trädet RIB

Ulricehamn RIB
Antal i beredskap: 7
Anspänningstid: 5 min
Läs mer om Ulricehamn RIB

Vegby RIB
Antal i beredskap: 5
Anspänningstid: 7 min
Läs mer om Vegby RIB

Hökerum Värn
Antal: 9
Läs mer om Hökerum räddningsvärn

Liared Värn
Antal: 10
Läs mer om Liareds räddningsvärn

2017-12-01