Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

 • Bollebygd
 • Borås
 • Mark
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Ulricehamn
Sök  

Brandskydd

Med en fungerande brandvarnare kan du sova gott och vakna fort om olyckan är framme. När testade du din brandvarnare senast? Vi rekommenderar även sex kilos pulversläckare och brandfilt i hemmet.

Undvik bränder och skador genom ett uppdaterat och kontrollerat brandskydd i hemmet.

Brandvarnare
En fungerande brandvarnare ger dig en tidig varning vid brand, vilket ger dig möjligheten att ta dig ut på ett säkert sätt. Ha minst en brandvarnare per våningsplan, gärna flera. Kontrollera brandvarnarna regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att trycka på testknappen. Om de inte piper är det dags att köpa nya batterier. Hjälper inte batteribytet - byt brandvarnare.

Brandvarnaren ska vara CE-märkt och vara tillverkad enligt standarden SS-EN 14604. Läs mer i SRVFS 2007:1 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder.

Kostnadsfri SMS-påminnelse
Få hjälp med minnet med en gratistjänst där du själv väljer hur ofta du ska bli påmind om att testa brandvarnarna hemma.

Registrera ditt mobilnummer

Handbrandsläckare
Vi rekommenderar sex kilos pulversläckare i hemmet med lägsta effektivitetsklass 43A 233BC. Den är lätt att använda och släcker alla typer av mindre bränder. Se till att släckaren är certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan. På så sätt vet du att släckaren du köper är välfungerande.

Om du behöver använda den:

 • Dra ur säkringen.
 • Lossa därefter slangen och rikta den mot brandhärden.
 • Placera dig själv så nära branden som möjligt.
 • Utlös släckaren.
 • Ha en låg kroppsställning.
 • Spruta släckmedlet mot elden.

Underhåll din pulversläckare genom att ett par gånger om året vända den upp och ned och hålla örat intill. Hör du ett strilande ljud är pulvret blandat som det ska. Hör du istället en duns har pulvret packats ihop och släckaren kommer inte att vara lika effektiv när den behövs. Lämna in släckaren för genomgång hos brandskyddsservice eller införskaffa en ny. Undersök också så att tryckmötaren alltid ligger på grönt. En pulversläckare har en livstid på cirka 5-10 år.

Brandfilt
En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Med en brandfilt kan du täcka över och släcka mindre bränder, till exempel brand i kläder. Vi rekommenderar en storlek på 120x180 cm.

Du kan läsa mer om hur du kan förebygga olyckor och bränder på www.dinsäkerhet.se.

2015-06-17

Visste du att...

Håll trapphusen fria från skräp och brännbara saker
Tänk på att trapphuset är din väg ut och vår väg in om det händer en olycka.
Ställ inte barnvagnar, cyklar eller andra föremål i trapphuset.

Öva på utrymning och bestäm en återsamlingsplats
Det är viktigt att alla i familjen vet hur de ska göra om det börjar brinna hemma.

Det är oftast den giftiga röken som dödar
Stäng dörren till rummet eller lägenheten där det brinner så att röken inte sprider sig. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!