Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Anslagstavla

Välkommen till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds officiella anslagstavla. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan på Borås brandstation. Här kan du se aktuella tillkännagivanden och kungörelser.

Direktionens protokoll tillkännages här när det är justerat. Om du vill överklaga ett beslut ska detta göras inom tre veckor (21 dagar) från den dagen tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan. Du kan också se kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Årsredovisning
Här hittar du den senaste årsredovisningen.

Rambudget
Här hittar du den senaste rambudgeten.

Direktionens sammanträdesdagar 2019
1 februari
15 mars
14 juni
30 augusti
25 september
18 oktober
6 december

www.serf.se kungörs respektive sammanträdes agenda och plats i god tid före aktuellt datum.

Läs mer om Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Anslag/Bevis
Protokollet från direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är justerat. Se anslag här.

Direktionsprotokoll 2017-2019
Vid direktionens sammanträde 2019-09-25 så var det omedelbar justering för ett ärende
§ 48  Ny förbundsordning för SÄRF

Protokoll
2019-09-25
2019-08-30
2019-06-14
2019-03-15
2019-02-01

2018-12-14
2018-10-12
2018-09-14
2018-06-08
2018-03-16
2018-02-02

2017-12-15
2017-10-13
2017-09-15
2017-06-09
2017-03-17
2017-01-20

Överklaga beslut
En grundläggande kommunalrättslig princip är att alla slutliga kommunala beslut kan överklagas. Det finns två former av överklagande: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Vilken form som är aktuell i det enskilda fallet avgörs av vilken typ av beslut som överklagats. Läs mer om att överklaga beslut.

Medlemskommuner
Bollebygds kommun
Borås stad
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun

2019-09-26