Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Anslagstavla

Välkommen till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds officiella anslagstavla. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan på Borås brandstation. Här kan du se aktuella tillkännagivanden och kungörelser.

Direktionens protokoll tillkännages här när det är justerat. Om du vill överklaga ett beslut ska detta göras inom tre veckor (21 dagar) från den dagen tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan. Du kan också se kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Årsredovisning
Här hittar du den senaste årsredovisningen.

Rambudget
Här hittar du den senaste rambudgeten.

Direktionens sammanträdesdagar 2020

31 januari
20 mars
24 april
12 juni
28 augusti
23 oktober
18 december

www.serf.se kungörs respektive sammanträdes agenda och plats i god tid före aktuellt datum.

Läs mer om Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Anslag/Bevis
Här tilllkännages när justering skett av protokoll från direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Anslag om justerat protokoll från senaste sammanträdet. Anslaget sätts upp 2020-04-01 och tas ned 2020-04-23. 

Anslag om omedelbar justering från senaste sammanträdet. Anslaget sätts upp 2020-03-20 och tas ned 2020-04-14. Direktionen beslutade vid sammanträdet 2020-03-20 om omedelbar justering av ärende: § 16 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2019.

Direktionsprotokoll 2017-2020

2020-03-20
2020-01-31

2019-12-06
2019-10-18
2019-09-25
2019-08-30
2019-06-14
2019-03-15
2019-02-01

2018-12-14
2018-10-12
2018-09-14
2018-06-08
2018-03-16
2018-02-02

2017-12-15
2017-10-13
2017-09-15
2017-06-09
2017-03-17
2017-01-20

Överklaga beslut
En grundläggande kommunalrättslig princip är att alla slutliga kommunala beslut kan överklagas. Det finns två former av överklagande: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Vilken form som är aktuell i det enskilda fallet avgörs av vilken typ av beslut som överklagats. Läs mer om att överklaga beslut.

Medlemskommuner
Bollebygds kommun
Borås stad
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun

2020-04-01