Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Anslagstavla

Välkommen till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds officiella anslagstavla. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan på Borås brandstation. Här kan du se aktuella tillkännagivanden och kungörelser.

Direktionens protokoll tillkännages här när det är justerat. Om du vill överklaga ett beslut ska detta göras inom tre veckor (21 dagar) från den dagen tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan. Du kan också se kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Årsredovisning
Här hittar du den senaste årsredovisningen.

Rambudget
Här hittar du den senaste rambudgeten.

Direktionens sammanträdesdagar 2019
1 februari
15 mars
14 juni
20 september
18 oktober
6 december

www.serf.se kungörs respektive sammanträdes agenda och plats i god tid före aktuellt datum.

Läs mer om Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Anslag/Bevis för omedelbar justering
Direktionen beslutade vid sammanträdet 2019-06-14 om omedelbar justering för § 33 Temporärt minskad bemanning Sätila deltidskår.

Direktionsprotokoll 2017-2019

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beslutade vid sammanträdet 2019-03-15 om omedelbar justering för ärende § 15 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning.

Protokoll
2019-03-15
2019-02-01

2018-12-14
2018-10-12
2018-09-14
2018-06-08
2018-03-16
2018-02-02

2017-12-15
2017-10-13
2017-09-15
2017-06-09
2017-03-17
2017-01-20

Överklaga beslut
En grundläggande kommunalrättslig princip är att alla slutliga kommunala beslut kan överklagas. Det finns två former av överklagande: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Vilken form som är aktuell i det enskilda fallet avgörs av vilken typ av beslut som överklagats. Läs mer om att överklaga beslut.

Medlemskommuner
Bollebygds kommun
Borås stad
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun

2019-02-01