Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

 • Bollebygd
 • Borås
 • Mark
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Ulricehamn
Sök  

Organisation

Vår verksamhet är indelad i tre områden; Skydd och samhälle, Insats och beredskap samt Administration och service.

Förbundsdirektör
Vår förbundsdirektör leder verksamheten och rapporterar till förbundets politiska direktion. Strategisk planering och utveckling, ekonomistyrning och uppföljning samt övergripande extern samverkan ingår i förbundsdirektörens ansvar.

Skydd och samhälle
Skydd och samhälle svarar för tillsyn enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor, och tillsyn och tillståndsgivning enligt LBE, lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Mycket av arbetet är inriktat på olycksförebyggande verksamhet så som:

 • rådgivning och information till allmänhet, organisationer och myndigheter
 • extern utbildning
 • bygglovsfrågor
 • riskhantering i samhällsplanering
 • medverkan i medlemskommunernas krisledningsarbete

Området svarar även för insatsplaner, olycksutredning och sotningsfrågor.

Insats och beredskap
Insats och beredskap svarar för operativ beredskap och räddningsinsatser samt planering av förbundets dagliga produktion.

I området ingår också:

 • metodutveckling
 • räddningstjänstplanering
 • utbildning- och övningsverksamhet för förbundets personal
 • försörjning och utveckling av materiel och fordon
 • drift av förbundets verkstäder och fastigheter

Området svarar även för hantering av ledningscentral, sambandsteknik och automatiska brandlarm. 

Administration och service
Administration och service svarar för ekonomi- och personalfrågor och inom området finns förbundets administrativa stöd och IT-samordning. Området svarar också för driften av förbundets övningsanläggning Guttasjön. 

2017-05-24