Västen som räddar liv

Den bästa flytvästen är den du har på dig! 15-21 maj uppmärksammas flytvästkampanjen, Wear It, Sweden! Bär flytväst för ett säkrare båtliv och ett minskat antal drunkningsolyckor.

Den bästa flytvästen är den du har på dig

Efter simkunnighet och vattenvana är flytväst eller flytkläder den bästa livförsäkringen mot drunkning.

I Sverige omkommer i genomsnitt cirka 30 personer per år i fritidsbåtsolyckor. Oftast inträffar olyckorna nära land och i lugnt väder. Fall över bord och kantring är de vanligaste orsakerna till olyckorna. Det plötsliga, oväntade fallet är en helt annan sak än att frivilligt hoppa i sjön i samband med bad och lek.

I genomsnitt är 80 procent av drunkningsoffren män mellan 50 och 90 år och hela 85 procent saknar flytväst när de hittas. Många av dessa dödsolyckor hade kunnat undvikas.

Analys genomförd av Transportstyrelsen/Sjösäkerhetsrådet och Svenska Livräddningssällskapet för omkomna genom drunkning i fritidsbåtsolyckor de senaste tio åren visar att hälften förmodligen skulle kunna ha överlevt om de använt flytväst.

Wear It, Sweden!

Det är Svenska Livräddningssällskapet som initierar kampanjen ”Wear It, Sweden!” för att få fler att bära flytväst i, på och vid vatten. För oss på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är det en självklarhet att delta och tillsammans arbeta mot samma mål.

Klicka här för att läsa mer om kampanjen ”Wear It, Sweden”.   

Klicka här för att läsa mer om säkerhet vid bad- och båtutflykter.