Foto på stor brasa utomhus med två personer i förgrunden

Inför valborgsfirandet

Firar du med valborgsmässoeld? Var väl förberedd och vidta förebyggande åtgärder för att minska risken att elden sprider sig.

Du behöver inte anmäla till oss på räddningstjänsten att du ska tända en brasa utomhus, men du måste ha markägarens tillstånd. Kom ihåg! Tänder du en eld har du ansvaret för att den blir släckt på ett säkert sätt. Tänk också på att det är torrt i markerna just nu, en brand kan lätt sprida sig och bli svår att hantera.

Placera elden långt ifrån byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Elda inte om det blåser för mycket. Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, bör vara 50 meter.

Kontrollera att det inte råder eldningsförbud på grund av brandrisk. Information om eventuellt eldningsförbud finns på vår startsida, www.serf.se.

Du kan också gå in på SMHI och kontrollera aktuell brandriskprognos samt ladda ner appen Brandrisk Ute. 

Släckutrustning

Ha tillgång till släckutrustning, vattenslang eller ruskor, och en telefon så att du kan larma 112 vid behov.

Släng inte fyrverkeriartiklar i elden

Det har inträffat att människor har träffats av fyrverkeripjäser när de stått vid en brasa. Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att lägga i elden, inte minst av hänsyn till miljön.

När du släckt. Lämna inte platsen utan att säkerställa att all glöd slocknat. Det kan behöva göras under flera timmar efter avslutad eldning.

Eldning behöver inte anmälas till räddningstjänsten, men vi svarar gärna på frågor om du undrar över något. 

Klicka här för kontaktuppgifter.

Tänk också på

Miljöförvaltningen i respektive kommun kan av miljöskäl fatta beslut om eldningsförbud, oberoende av brandrisken.

Bollebygds kommun | Borås StadMarks kommunSvenljunga kommun | Ulricehamns kommunTranemo kommun