Kontakt

I nödsituation

Ring 112

Telefon, växel

033-17 29 00

Fax

033-17 29 25

E-post

serf@serf.se

Besöks- och postadress

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Olovsholmsgatan 12
506 34 BORÅS

Organisationsnummer 222 000-0810

Mediakontakter

033-750 28 30

Begära ut händelserapport

serf@serf.se

Förbundsdirektör

Jill Jingbrant
033-17 29 05
jill.jingbrant@serf.se

Räddningschef

Andreas Leandersson
033-17 29 11
andreas.leandersson@serf.se

Kommunikation

Caroline Olausson, Kommunikatör
033-17 29 12
kommunikation@serf.se

Sandra Eidergren, Kommunikatör
033-17 29 71
kommunikation@serf.se

Automatiska brandlarm

Charlotte Krüger, Automatlarmshandläggare
033-17 29 59 
automatlarm@serf.se 

Insats och beredskap

Avdelningen för insats och beredskap arbetar med operativ beredskap och räddningsinsatser samt planering av förbundets dagliga produktion.

Avdelningschef

Stefan Bengtsson
033-17 29 20
stefan.bengtsson@serf.se

Skydd och samhälle

Skydd och samhälle ansvarar bland annat för tillsyn, tillstånd samt rådgivning inom det förebyggande området. Nedan finns information kring vem du i första hand ska ta kontakt med i olika frågor:  

Områdestelefon

Öppen vardagar kl. 09.30-16.00
033-17 29 22

Avdelningschef

Christian Hallberg
033-17 29 31
christian.hallberg@serf.se

Tillsyn enligt LBE, lagen om brandfarliga och explosiva varor

Johannes Corbee, brandingenjör
033-17 29 21
johannes.corbee@serf.se

Tillsyn enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor, Sotningsfrågor

Peder Liljeroth, brandingenjör
033-17 29 13
peder.liljeroth@serf.se

Henrik Andersson, brandingenjör
033-17 29 30
henrik.andersson@serf.se

Bygglov och bygganmälan

Fredrik Lovén, brandingenjör
033-17 29 70
fredrik.loven@serf.se

Detaljplan

Joakim Mattsson, brandingenjör
033-17 29 10
joakim.mattsson@serf.se

Olycksutredning

Pontus Studahl, brandingenjör
033-17 29 66
pontus.studahl@serf.se

Krisberedskap - SÄRF

Johannes Corbee, brandingenjör
033-17 29 21
johannes.corbee@serf.se

Kommunsäkerhet och krisberedskap

Säkerhetssamordnare Bollebygds kommun
Christina Hultén
0734-64 70 12
christina.hulten@bollebygd.se

Krisberedskapssamordnare Borås Stad
Jonny Nylén
0768-88 77 58
jonny.nylen@boras.se

Säkerhetssamordnare Svenljunga kommun
Kerstin Johansson
0325-183 20
kerstin.l.johansson@svenljunga.se

Säkerhetssamordnare Tranemo kommun
Daniel Fyhr
0325-57 60 38
daniel.fyhr@tranemo.se

Säkerhetssamordnare Ulricehamns kommun
Jesper Johansson
0321-59 50 26
jesper.johansson@ulricehamn.se

Utbildning

Avdelningen för utbildning bedriver såväl intern som extern övning och utbildning. All verksamhet utgår från förbundets övnings- och utbildningsanlägging Guttasjön men bedrivs även runt om i förbundet.
033-17 29 91
utbildning@serf.se

Avdelningschef

Björn Larsson
033-17 29 98
bjorn.larsson@serf.se

Teknik och fastighet

Avdelningen för teknik och fastighet bedriver arbete inom IT, telekommunikation liksom automatiska brandlarm. Arbetet berör också fordon och fastigheter inom förbundet.

Avdelningschef

Anders Johansson
033-17 29 29
anders.johansson@serf.se

Analys och verksamhetsutveckling

Avdelningen ansvarar för inre ledning, däribland hanteringen av förbundets ledningscentral. Arbetet berör även analys och samverkan samt krisberedskapssamordning.

Avdelningschef

Andreas Leandersson
033-17 29 11
andreas.leandersson@serf.se

Ekonomichef

Ann Larsson
033-17 29 01
ann.larsson@serf.se

Kanslichef

Tobias Söderman
033-17 29 07
tobias.soderman@serf.se

Personalfrågor - heltid

Susanne Kling, Personalstrateg
033-17 29 03
susanne.kling@serf.se

Personalfrågor - räddningstjänstpersonal i beredskap och räddningsvärn

Tf. Sektionschef RiB & värn
Peter Delwér
073-856 51 15
peter.delwer@serf.se 

Studiebesök, museum och praktik

Håkan Axelsson, Produktionsplanerare
033-17 29 24
hakan.axelsson@serf.se

  • Telefon växel: 033-17 29 00

    Fax: 033-17 29 25

  • Epost: serf@serf.se

  • I nödsituation: ring 112

  • Besöksadress:

    Olovsholmsgatan 12
    506 34 BORÅS