Kontakt

I nödsituation

Ring 112

Telefon, växel

033-17 29 00

Fax

033-17 29 25

E-post

serf@serf.se

Besöks- och postadress

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Olovsholmsgatan 12
506 34 BORÅS

Organisationsnummer 222 000-0810

Mediakontakter

033-750 28 30

Begära ut händelserapport

serf@serf.se

Förbundsdirektör

Jill Jingbrant
033-17 29 05
jill.jingbrant@serf.se

Räddningschef

Andreas Leandersson
033-17 29 11
andreas.leandersson@serf.se

Kommunikation

Caroline Olausson, Kommunikatör
033-17 29 12
kommunikation@serf.se

Sandra Eidergren, Kommunikatör
033-17 29 71
kommunikation@serf.se

Automatiska brandlarm

Charlotte Krüger, Automatlarmshandläggare
033-17 29 59 
automatlarm@serf.se 

Insats och beredskap

Avdelningen för insats och beredskap arbetar med operativ beredskap och räddningsinsatser samt planering av förbundets dagliga produktion.

Avdelningschef

Stefan Bengtsson
033-17 29 20
stefan.bengtsson@serf.se

Avdelning Förebyggande

Förebyggande ansvarar för det brand- och olycksförebyggande arbete som sker i förbundet. Arbetet genomförs genom tillsyn, rådgivning och information. Man handlägger även tillstånd för brandfarliga samt explosiva varor samt tillstånd för att få sota själv på egen fastighet. För hjälp med dessa frågor går det bra att ringa vår avdelningstelefon alternativt att maila oss på serf@serf.se

Avdelningstelefon

Öppen måndagar kl. 13.00-16.00
Övriga vardagar kl. 9.00-12.00
033-17 29 22

Avdelningschef

Christian Hallberg
033-17 29 31
christian.hallberg@serf.se

Tillstånd och tillsyn enligt LBE, lagen om brandfarliga och explosiva varor

Johannes Corbee, brandingenjör
johannes.corbee@serf.se

Peder Liljeroth, brandingenjör
peder.liljeroth@serf.se

Axel Kriborg, brandingenjör
axel.kriborg@serf.se

Detaljplan, bygglov, bygganmälan och övriga remisser

Magnus Nyhage, brandingenjör
magnus.nyhage@serf.se 

Johan Lindström, brandingenjör
johan.lindström@serf.se

Tillsyn enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor samt olycksutredning

Fredrik Lovén, brandingenjör
fredrik.loven@serf.se 

Henrik Andersson, brandingenjör
henrik.andersson@serf.se

Sotningsfrågor

Peder Liljeroth, brandingenjör
peder.liljeroth@serf.se

Kommunsäkerhet och krisberedskap

Säkerhetschef Bollebygds kommun
Christina Hultén
0734-64 70 12
christina.hulten@bollebygd.se

Krisberedskapssamordnare Borås Stad
Jonny Nylén
0768-88 77 58
jonny.nylen@boras.se

Skydd- och säkerhetschef Marks kommun
Matilda Johansson
0320-21 78 47
matilda.johansson@mark.se

Säkerhetssamordnare Svenljunga kommun
Kerstin Johansson
0325-183 20
kerstin.l.johansson@svenljunga.se

Krisberedskapssamordnare Tranemo kommun
Sofia Hagström Månsson
0325-57 60 38
sofia.hagstrommansson@tranemo.se

Krisberedskapssamordnare Ulricehamns kommun
Daniel Fyhr
0321-59 50 45
daniel.fyhr@ulricehamn.se

Utbildning

Avdelningen för utbildning bedriver såväl intern som extern övning och utbildning. All verksamhet utgår från förbundets övnings- och utbildningsanlägging Guttasjön men bedrivs även runt om i förbundet.
033-17 29 91
utbildning@serf.se

Avdelningschef

Björn Larsson
033-17 29 98
bjorn.larsson@serf.se

Teknik och fastighet

Avdelningen för teknik och fastighet bedriver arbete inom IT, telekommunikation liksom automatiska brandlarm. Arbetet berör också fordon och fastigheter inom förbundet.

Avdelningschef

Anders Johansson
033-17 29 29
anders.johansson@serf.se

Analys och verksamhetsutveckling

Avdelningen ansvarar för inre ledning, däribland hanteringen av förbundets ledningscentral. Arbetet berör även analys och samverkan samt krisberedskapssamordning.

Avdelningschef

Andreas Leandersson
033-17 29 11
andreas.leandersson@serf.se

Ekonomichef

Ann Larsson
033-17 29 01
ann.larsson@serf.se

Kanslichef

Tobias Söderman
033-17 29 07
tobias.soderman@serf.se

Personalfrågor - heltid

Susanna Forsman, HR-handläggare
033-17 29 08
susanna.forsman@serf.se 

Personalfrågor - räddningstjänstpersonal i beredskap och räddningsvärn

Per Johansson, Biträdande Avdelningschef Insats och beredskap
070- 562 73 40
per.johansson@serf.se

Studiebesök och praktik

Susanna Forsman HR-handläggare
033-17 29 08
susanna.forsman@serf.se 

  • Telefon växel: 033-17 29 00

    Fax: 033-17 29 25

  • Epost: serf@serf.se

  • I nödsituation: ring 112

  • Besöksadress:

    Olovsholmsgatan 12
    506 34 BORÅS