Lediga tjänster

Här finns information om lediga tjänster inom Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Gruppchef för fordon, fastighet och materiel

Vi söker en ledare med kunskap om räddningstjänstens behov av materiel och fordon. Arbeta såväl vardagsnära som strategiskt med förbundets fordon, fastigheter och all materiel. Läs mer och ansök här.
Sista ansökningsdag 2023-02-12.

Brandman heltid och i beredskap

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring arbete som brandman på heltid eller i beredskap.

Brandman heltid

HR-handläggare Susanna Forsman
033-17 29 08
susanna.forsman@serf.se 

Brandman i beredskap

Kontaktperson
Per Johansson
070-562 73 40
per.johansson@serf.se

Ansökningsblanketter

Ansökningsblankett heltidsbrandman
Ansökningsblankett brandman i beredskap