Personuppgiftsincident

Dataskyddsförordningen är till för att skydda dina fri- och rättigheter. Om du upplever att SÄRF behandlat personuppgifter på ett felaktigt sätt så har du möjlighet att anmäla det till oss.

Beskriv i nedanstående formulär på vilket sätt du anser att SÄRF inte fullgjort sitt ansvar som Personuppgiftsansvarig och klicka på Skicka. Endast behöriga personer ser och hanterar ditt ärende samt återkopplar till dig om du så önskar.

Vad har hänt vid incidenten? Du kan ange flera alternativ (frivilligt)
Vill du att vi kontaktar dig i ärendet?