Anslagstavla

Välkommen till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds officiella anslagstavla. Här kan du se aktuella tillkännagivanden och kungörelser.

Direktionens protokoll tillkännages här när det är justerat. Om du vill överklaga ett beslut ska detta göras inom tre veckor (21 dagar) från den dagen tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan. Du kan också se kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Årsredovisning

Här hittar du den senaste årsredovisningen.

Rambudget

Här hittar du den senaste rambudgeten.

Direktionens sammanträdesdagar 2022

21 januari
28 januari
18 mars
29 april
3 juni
2 september
14 oktober
16 december

www.serf.se kungörs respektive sammanträdes agenda och plats i god tid före aktuellt datum.

Läs mer om Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Anslag/Bevis

Här tilllkännages när justering skett av protokoll från direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Protokollet från direktionens sammanträde 2022-09-02 är justerat. Anslaget tas ned 2022-10-07.

Direktionsprotokoll 2017-2022

2022

2022-09-02

2022-06-03

2022-04-22

2022-03-18

2022-01-28

2022-01-21

2021

2021-12-10

2021-11-04

2021-10-22

2021-09-03

2021-06-11

2021-05-28

2021-04-23

2021-03-26

2021-01-29

2020

2020-12-18

2020-10-23

2020-08-28

2020-06-12

2020-04-24

2020-03-20

2020-01-31

2019

2019-12-06

2019-10-18

2019-09-25

2019-08-30

2019-06-14

2019-03-15

2019-02-01

2018

2018-12-14

2018-10-12

2018-09-14

2018-06-08

2018-03-16

2018-02-02

2017

2017-12-15

2017-10-13

2017-09-15

2017-06-09

2017-03-17

2017-01-20

Överklaga beslut

En grundläggande kommunalrättslig princip är att alla slutliga kommunala beslut kan överklagas. Det finns två former av överklagande: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Vilken form som är aktuell i det enskilda fallet avgörs av vilken typ av beslut som överklagats. Läs mer om att överklaga beslut.

Medlemskommuner

Bollebygds kommun
Borås stad
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun