Styrning

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund leds politiskt av en direktion bestående av sju ledamöter, en från vardera medlemskommun med undantag för Borås som har två ledamöter. Det finns sju ersättare fördelade på samma vis.

Ordförande utses från Borås Stad, medan vice ordförande utses från en av de övriga kommunerna. Mandattiden är fyra år. Direktionen fastställer ramar för verksamhetens omfattning och inriktning. Den är även räddningsnämnd och utövar därmed det myndighetsansvar som lagstiftningen kräver.

Följande personer ingår i direktionen:

Ledamöter

Rose-Marie Liljenby Andersson (S), ordförande Borås

Ulf Sjösten (M), Borås

Ulf Rapp (S), Bollebygd

AnnSofi Turesson (S), Mark

Johan Björkman (M), Svenljunga

Lennart Haglund (C), Tranemo

Johan Josefsson (M), Ulricehamn

Ersättare

Petra Vainonpää (S), Borås 

Bengt Göran Persson (KD), Borås 

Daniel Persson (SD), Bollebygd 

Peter Branshøj (M), Mark

Niklas Gardevik (M), Tranemo

Torsten Lindh (S), Svenljunga

Per-Ola Johansson (S), Ulricehamn