Närbild på en gasolgrill och en tryckbehållare som står på marken vid sidan om grillen.

Gasflaskor i ditt hem

Felaktigt placerade gasflaskor kan leda till att räddningstjänsten tvingas backa till skydd och agera passivt vid en brand. Detta kan få till följd att ditt hus förloras. Detta gäller såväl brandfarliga som icke brandfarliga gasflaskor.

Vid brand

  • Rädda, Varna, Larma, Släck!
  • Ta ut gasflaskorna om det kan göras på ett säkert sätt.
  • Möt upp och informera räddningstjänsten att det finns gasflaskor och var de finns. Såväl brandfarliga som icke brandfarliga.
  • Lämna in gasflaskor du inte använder - de utgör en onödig risk.
  • Förvara flaskorna enligt nedan.

Förvaring av gasflaskor

Gasol

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har tagit fram råd för förvaring av gasol i bostad. För ytterligare information om förvaring av gasol i bostad, läs broschyren ”Gasol för hem- och fritid” på www.msb.se.

Övriga brandfarliga gaser, ex: acetylen

Får ej förvaras i bostaden.

I förråd eller garage, i lägst brandteknisk klass EI 30, avskiljt från friliggande bostadshus får två behållare av brandfarlig gas (t.ex. acetylen) förvaras. Förvara flaskorna intill ytterdörr och märk upp ytterdörren utifrån med varningsskylt för gasflaska under tryck.Varningsskylt för gasflaska under tryck, från Arbetsmiljöverket.

I garage till flerbostadshus får inga flaskor med brandfarlig gas förvaras. I källare och på vind får heller ingen brandfarlig gas förvaras.

Övriga icke brandfarliga gaser, ex: luftflaskor, syrgas och kvävgas

Räddningstjänsten rekommenderar att förvara dessa i förråd eller garage, i lägst brandteknisk klass EI 30, avskiljt från bostadshus. Förvara flaskorna intill ytterdörr och märk upp ytterdörren utifrån med varningsskylt för gasflaska under tryck.

Mer information

i på SÄRF har mer informationsmaterial om risker och säker hantering av gasflaskor.

Klicka på länkarna nedan för att ta del av infoblad och film:
Infoblad (utskriftsvänlig PDF)
Film