Visselblåsning

Nytt EU-direktiv innebär nya rättsliga skyldigheter för samtliga företag med 50 eller fler anställda samt kommuner. Visselblåsningsdirektivet uppmuntrar människor att genom säkra kanaler anmäla oegentligheter och skyddar den som gör det mot repressalier såsom trakasserier, degradering och avsked.

Den svenska visselblåsarlagen gäller fr.o.m. 2021-12-17 och ska tillämpas 2022-07-17 för bolag med >250 anställda och offentlig sektor.

Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

SÄRF:s funktion för visselblåsning

SÄRF är måna om att göra rätt och att upprätthålla medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. SÄRF vill göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I SÄRF:s visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

SÄRF har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar SÄRF:s rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande: