Onödiga larm

Med onödiga larm menas larm som enligt räddningstjänstens bedömning inte orsakats av brand eller annat nödläge. Tyvärr är många av de automatiska brandlarm som vi åker på onödiga och vi arbetar aktivt med att försöka minska dessa. Detta bland annat genom att alltid kontrollera orsaken till larmet och återkoppla detta till anläggningsskötare.

Vanliga orsaker

De vanligaste orsakerna till onödiga larm är:

  • Hetarbeten, t.ex. svetsning, slipning samt andra typer av rök- och dammalstrande arbete
  • Matlagning
  • Stearinljus, tomtebloss och rökmaskiner
  • Rökning
  • Ånga från duschar, tvätt- eller diskmaskiner

Tänk igenom vad ni kan göra för att förebygga onödiga larm i er verksamhet. Ett larm som orsakats av slarv, felaktigt handhavande, bristande underhåll eller liknande debiteras med 7 093 kronor enligt 2023 års taxa.

För att undvika onödiga larm

Ett råd från oss på räddningstjänsten är att låta anläggningsskötaren koppla ifrån berörda detektorer eller sektioner då hantverksarbete ska genomföras. Observera att frånkopplingar kan innebära att särskilda åtgärder behöver vidtas för att upprätthålla nivån på brandskyddet.

Vid upprepade onödiga larm bör detektorernas placering och den typ av detektorer som används ses över. Ofta kan problem kopplas till brister gällande ventilation. Om verksamheten i en lokal ändras bör anläggningen och detektortyp, placering samt eventuell komplettering ses över.

Hör av dig till oss om du har frågor
033-17 29 00, automatlarm@serf.se