Foto på fyrverkerier på en mörk himmel

Tillstånd för fyrverkeriförsäljning

Tillståndsansökan för försäljning av fyrverkeriartiklar till nyår måste inkomma senast 15 november.

Ansökningar angående tillstånd för försäljning av fyrverkerier som inkommer efter den 15 november kommer inte kunna handläggas före årets nyårsförsäljning.

Samtliga ansökningar kommer att tas emot och hanteras men det finns inga garantier att de blir klara innan nyår.

Information inför försäljning

De verksamheter som redan har tillstånd för försäljning av fyrverkerier uppmanas att gå igenom sina rutiner för att även i år ha en säker hantering.

Få mer information om säker hantering i skriften från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.